Zeven Wierdenaren waren alert en schakelden de politie in: dit is duidelijk geen zuivere koffie...
Zeven Wierdenaren waren alert en schakelden de politie in: dit is duidelijk geen zuivere koffie...

Hoe alert zijn we echt in Wierden?

WIERDEN - Door de jaren heen hebben de politie, gemeente Wierden en anderen al vaak gevraagd: maak melding van verdachte situaties. Specifiek ook voor zaken zoals het dumpen van drugsafval. Om eens te kijken hoe alert Twentenaren nou écht zijn, werd de afgelopen weken een bus en aanhanger met ‘drugsvaten’ ingezet op diverse plekken. Met als doel om te kijken of en hoeveel mensen ook daadwerkelijk melding maakten. 

Met deze actie vragen politie en gemeenten in Twente aandacht voor het thema drugscriminaliteit en werd er gekeken in hoeverre inwoners bereid zijn een verdachte situatie te melden. Veel inwoners van Twente namen de moeite om een melding van de verdachte situatie te maken. 

Tussen 3 en 16 juni stond er op een drietal plekken in Twente een zwarte lokbus volgepakt met vaten en materialen die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs. Door de ramen van het busje was duidelijk te zien dat het om een verdachte situatie ging. In Haaksbergen leverde de bus 7 meldingen op, in Ambt Delden werden geen meldingen doorgegeven. Borne was het meest alert: hier stond de bus aan het Spanjaardgemaal aan de rand van de woonwijk Bornsche Maten. Dat het hier om een locatie bij een woonwijk ging werd al snel duidelijk. Na twee dagen stond de teller op 17 meldingen, waarna de bus is weggehaald.  


In onder meer Borne werd ook een lokbus ingezet, eveneens voorzien van vaten ‘drugsafval’.

De actie werd op zaterdag 18 juni afgesloten in Hengelo, waar de politie in het centrum aanwezig was met de bus en een Escape Room. Ook werd er op verschillende plekken in de binnenstad een drugsdumping in scene gezet. Danny Kuiper, Senior Milieu bij de politie met onder andere focus op synthetische drugs(afval): “Een succesvolle actie waar we naast aandacht voor en bewustwording rondom het thema ook een aantal interessante observaties hebben kunnen doen. Zo was duidelijk dat, ondanks dat in de buitengebieden en er op de gekozen locaties veel mensen langskwamen, er daar een stuk minder gemeld is dan bij de locatie aan de rand van een woonwijk.”

Een week later, tussen 17 en 24 juni, heeft er op drie locaties in Twente ook een aanhanger gestaan die was volgepakt met vaten met erop etiketten die suggereerden dat er grondstoffen in zaten waarmee je drugs zou kunnen produceren. De aanhanger was deels afgedekt met een zeil, maar voorbijgangers konden duidelijk zien wat eronder zat. In Almelo stond de aanhanger drie dagen lang tegenover een bankje aan de Gravenallee. Bij de politie waren na drie dagen 9 meldingen binnengekomen en 6 meldingen bij de groene Boa actief in dit gebied. In Wierden stond de aanhanger twee dagen aan de Ypeloweg, een zandpad voor de Keursweg. De politie kreeg 5 meldingen op deze locatie. De Boa in Wierden ontving ook twee meldingen van collega’s van de buitendienst. In Hellendoorn stond de aanhanger ruim twee dagen langs de Schuilenburgerweg. Bij de politie kwamen 6 meldingen binnen over de aanhanger. Een aantal melders deden melding vanwege de lange tijd dat deze aanhanger er stond en een aantal melders legden de connectie met mogelijk drugsafval.

Ziet, hoort of ruikt men onraad? Dan is melden van groot belang. De politie kan vervolgens een goede inschatting maken. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844. Meld altijd, want een klein signaal kan al duiden op criminaliteit en een melding kan een grote bijdrage hebben aan de aanpak ervan. Inwoners die liever anoniem melding willen doen kunnen bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie ontvangt dan de melding, de inwoner blijft volledig anoniem.

Meer berichten