Activiteiten gezocht voor NLdoet 2022

Stichtingen en verenigingen die nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken kunnen weer meedoen aan deze vrijwilligersactie die op 11 en 12 maart volgend jaar wordt gehouden. Activiteiten kunnen nu aangemeld worden bij het Oranje Fonds via NLdoet.nl.

WIERDEN - “De coronacrisis heeft veel gevraagd van maatschappelijke organisaties. Ze hebben veel (veer)kracht getoond en onderstreept hoe hard ze nodig zijn in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan zorgboerderijen, voedselbanken en buurthuizen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Veel activiteiten moesten op een alternatieve manier georganiseerd worden, en ook veel dingen zijn noodgedwongen blijven liggen. Zoals het opknappen van binnenruimtes en het organiseren van uitstapjes of evenementen voor de doelgroep. NLdoet is hét moment om deze belangrijke activiteiten waar eerder geen tijd voor was uit te voeren”, aldus het Oranje Fonds.

“Maatschappelijke organisaties kunnen met deelname aan NLdoet ertoe doen en mensen laten voelen dat ze ertoe doen. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen, extra werk te verzetten met nieuwe vrijwilligers en de organisatie in de schijnwerpers te zetten.” Deelnemende verenigingen en stichtingen kunnen bij het Oranje Fonds een bijdrage van maximaal 350 euro aanvragen voor bijvoorbeeld catering en materialen. Dit is mogelijk tot en met 31 januari 2022.

“De coronacrisis heeft diepe impact gehad, ook op maatschappelijke organisaties. Het was niet altijd gemakkelijk om hun vrijwilligers aan het werk te houden en nieuwe vrijwilligers te vinden”, vertelt Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds. “NLdoet is ieder jaar een moment voor deze organisaties om nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden en bergen werk te verzetten. Dit jaar is dat nog belangrijker dan voorheen. We hopen dan ook dat veel organisaties gebruik gaan maken van de kans om een activiteit aan te melden voor NLdoet.”

“Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom steunen wij sociale initiatieven die werken aan een betrokken samenleving, die zorgen voor mensen die dat tijdelijk nodig hebben, en die zich inzetten voor meer gelijke kansen. Deze steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning.” Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Meer berichten