<p>Afgelopen week ondertekenden de Twentse gemeenten en taalaanbieders de contracten voor deze taalondersteuning.</p>

Afgelopen week ondertekenden de Twentse gemeenten en taalaanbieders de contracten voor deze taalondersteuning.

(Foto: )

Gemeenten bevorderen taalbeheersing

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te kunnen draaien in onze samenleving. Het vergroot de kansen op werk, het draagt bij aan het onderlinge contact en het bevordert het contact met overheden. De Twentse gemeenten doen er dan ook veel aan om de taalbeheersing te bevorderen bij nieuwe Nederlanders. Hiervoor zijn nu een zestal aanbieders gekozen. Afgelopen week is de samenwerking tussen de gemeenten en de aanbieders bezegeld met de ondertekening van de contracten.

WIERDEN - De veertien Twentse gemeenten voerden een gezamenlijke aanbesteding uit om inburgeraars vanaf 1 januari 2022 te helpen met hun taalbeheersing. Dit in het kader van de nieuwe Wet inburgering die dan van kracht zal worden. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Gemeenten voeren de regie over het inburgeringsproces. Binnen deze nieuwe wet moeten inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren. Hiervoor zijn verschillende leerroutes: de onderwijsroute, de zelfredzaamheidsroute en de reguliere B1-route. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van deze leerroutes. Voor de zomer werd een regionale aanbestedingsprocedure gehouden voor de B1-route, waar de grootste groep inburgeraars gebruik van zal maken. De opzet is om het leren van de taal gelijk te combineren met (vrijwilligers)werk.

De gekozen aanbieders zijn het ROC van Twente, Saxion Hogescholen, Hogeschool Windesheim, Taalswitch, het Budak College en WES Educatie. Dit zorgt voor een divers aanbod met unieke kenmerken van iedere aanbieder. Hierdoor kunnen inburgeraars terecht bij de taalaanbieder die het beste aansluit op hun leerbehoefte. De onderwijsinstellingen die de taallessen aanbieden kunnen bijvoorbeeld een slimme combinatie maken met vervolgonderwijs of een versneld taalprogramma aanbieden voor inburgeraars die door willen stromen naar het reguliere Nederlandse onderwijs. De kleinere aanbieders bieden kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht en ontwikkeling, om altijd het hoogst haalbare taalniveau voor de inburgeraar te bereiken.

Rob Christenhusz (gemeente Oldenzaal), in Twente de regionaal verantwoordelijk wethouder Inburgering: “De nieuwe Wet inburgering bevat op inhoud alle elementen voor een succesvolle integratie, het machtig zijn van de Nederlandse taal speelt hierin een essentiële rol. Die kans willen we onze toekomstige inwoners dan ook écht geven. Daarom zijn we erg blij dat we samen met deze zes taalaanbieders een uniek aanbod hebben kunnen organiseren in Twente.” Daarnaast wordt op alle andere onderdelen van de wet zoveel mogelijk samengewerkt: zo gebruiken de gemeenten dezelfde werkwijze bij de brede intake en het vormen van het Persoonsplan Inburgering en Participatie.

Meer berichten