De gemeente reserveert nu al geld voor de toekomstige investeringen in het lokale onderwijs.
De gemeente reserveert nu al geld voor de toekomstige investeringen in het lokale onderwijs.

‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een mooie leidraad’

Algemeen

WIERDEN - Het is een taak voor de gemeente en de schoolbesturen om ervoor te zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen in gezonde, praktische schoolgebouwen. Om dit te bereiken heeft de gemeente het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld.

Het plan kwam tot stand in overleg met de lokale schoolbesturen. Samen keken zij naar de staat van de panden en hoe deze al dan niet aansluiten bij de bredere onderwijsdoelen nu en in de toekomst. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van deze kostbare gebouwen is het einddoel. Zo moeten scholen niet te vol of te leeg zijn en de onderhoudskosten moeten niet te sterk oplopen.

Er is onderzoek gedaan naar de technische staat van alle schoolgebouwen in de gemeente en er zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Daaruit zijn een aantal conclusies getrokken. “Zo blijkt onder andere dat meer dan de helft van de schoolgebouwen binnen nu en tien jaar ingrijpend onderhoud nodig heeft. Ook vragen de uitkomsten van de duurzaamheidsmeting om snelle actie. Daarnaast houdt de daling van het leerlingenaantal aan en is er op termijn sprake van toenemende normatieve leegstand. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden reserveert de gemeente in de meerjarenbegroting geld voor deze noodzakelijke investeringen. Daarnaast maakt men lange termijn afspraken in goed overleg met de schoolbesturen”, aldus de gemeente. Verder wil de gemeente ook de ontwikkeling van integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar stimuleren. Dit zijn dan voorzieningen waar meerdere functies ondergebracht zijn, zoals een school, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, welzijn, etc. Wethouder Hans ter Keurst: “Langjarige investeringen in schoolgebouwen waren de afgelopen jaren niet mogelijk. Met het huidige financieel perspectief kunnen we een begin maken. Eveneens kunnen we delen van de Onderwijsvisie in praktijk gaan brengen zoals het meenemen van kinderopvang bij nieuwbouw. Dit plan is daarin een mooie leidraad.”

!
Afbeelding
Truien van basic tot trendy 14 uur geleden
Afbeelding
Roland Kaiser komt zingen in Gronau 1 dec, 18:12
Afbeelding
Bibliotheek Wierden heeft nu een eigen BasisLab 1 dec, 09:36
Afbeelding
Extra aanvraagronde voor Sociale Hypotheek 30 nov, 19:58
Afbeelding
De Historische Kring heeft diverse activiteiten 30 nov, 18:31
Afbeelding
Cliënten Aveleijn aan de slag in Ruilwinkel Almelo 30 nov, 12:15
Afbeelding
Gratis groentezaden voor BSO’s en basisscholen uit Overijssel 30 nov, 07:48
Afbeelding
De Welle houdt dit jaar weer de Kerstkaartenactie 29 nov, 19:35