Peiling interesse voor grotere GFT-container

WIERDEN - De gemeente Wierden en afvalinzamelaar Twente Milieu onderzoeken de mogelijkheid om mensen een grotere GFT-container aan te bieden. Hiervoor voeren zij deze week een behoeftepeiling uit.

De gemeente nam de afvalinzameling onder de loep om te kijken naar mogelijke verbeterpunten. Eén van de ambities is om het recyclen nog beter te laten verlopen. De gemeente denkt dat er nu al bij veel inwoners behoefte kan zijn aan een grotere GFT-container. Nu hebben mensen nog een 140 liter container, maar er wordt gekeken of 240 liter containers verstrekt kunnen worden. Het is nog niet zeker óf dit gaat gebeuren en ook welke kosten er aan verbonden zijn. In de peiling wordt gevraagd of men een grotere wil als deze gratis is, maar ook als hier 75 euro omruilkosten tegenover staan. In veel andere gemeenten zijn de 240 liter containers al de standaard voor het inzamelen van GFT en andere afvalstromen.

Geef uw mening
Tot en met deze vrijdag 30 april kunnen inwoners hun mening geven via www.twentemilieu.nl/vragenlijstgft. Ook kan men bellen met 0900-85 20 111.

Meer berichten