Wierden start voorloopactie om afvalscheiding te stimuleren

WIERDEN - Goed afval scheiden is belangrijk; het zorgt voor lagere verwerkingskosten waardoor we allemaal goedkoper uit zijn. Bovendien is het ook beter voor het milieu in de brede zin. Toch doet lang niet iedereen dit even goed. De gemeente wil dit stimuleren met een voorloopactie.

De gemeente deed eerder al veel moeite om mensen proactief te informeren over de regels voor afvalinzameling. Onder meer met het drie-stappen-plan om te beoordelen wat wel en niet hoort in de oranje verpakkingscontainer. Het stappenplan werkt als volgt; u stelt drie vragen. Is de verpakking van plastic, blik of een drankenkarton, bedoeld voor eenmalig gebruik? Is de verpakking helemaal leeg? En: staat de verpakking niet op de lijst met uitzonderingen? Is het antwoord op deze drie vragen allemaal ja, dan mag het in de oranje verpakkingencontainer.

Voorloopactie
De komende tijd wordt een voorloopactie gehouden door de afvalinzamelaar Twente Milieu. De opzet is eigenlijk heel simpel: voorafgaand aan de inzameling loopt er een controleur mee om de inhoud van de containers willekeurig te controleren. Wanneer de inhoud netjes gesorteerd is zal de container geleegd worden. De container krijgt dan een groene hanger als spreekwoordelijke pluim. Wanneer de inhoud niet netjes gesorteerd is krijgen containers een oranje hanger - de container zal dan niet geleegd worden en de bewoner krijgt de kans om dit opnieuw te sorteren en de container opnieuw aan te bieden. Wanneer er overduidelijk sprake is van opzettelijk asociaal gedrag kunnen ook boetes uitgeschreven worden.

Grote uitdaging
Ook in de andere Twentse gemeenten is het een grote uitdaging om mensen hun afval beter te laten sorteren. Het grote probleem is dat ladingen met restafval in principe alleen geld opleveren wanneer ze goed gesorteerd zijn. Hele vuilniswagens vol worden nu helaas nog afgekeurd doordat er te veel vervuiling van ander afval in zit. In plaats van dat het geld oplevert, kóst zo’n lading de gemeenschap geld.

Meer berichten