Financiële steun Wierdense verenigingen en stichtingen

WIERDEN - Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente Wierden voor de financiële schade die zij in 2020 hebben geleden door de coronacrisis. Ze komen in aanmerking voor een éénmalige bijdrage van maximaal 5.000 euro. Aanvragen kan via www.wierden.nl.

De gemeenteraad stemde eind vorige maand in met de nieuwe subsidieregeling ‘coronacompensatie Wierden 2020’. Verenigingen en stichtingen die gebruik willen maken van de nieuwe regeling kunnen tot 30 april een aanvraag indienen. In totaal stelt de gemeente 250.000 euro beschikbaar voor de subsidie.

Financiële schade
De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied. Het gaat om organisaties die een belangrijke rol spelen in de samenleving van de gemeente Wierden. Zij komen in aanmerking voor de eenmalige bijdrage van maximaal 5.000 euro als zij in 2020 door de coronacrisis financiële schade hebben geleden die nog niet op een andere wijze vergoed is.

Niet voldoende
Er zijn ook landelijke regelingen waarop verenigingen en stichtingen een beroep kunnen doen. Wethouder Kortenhoeven vertelt: “Daar komen niet alle vrijwilligersorganisaties voor in aanmerking. En dikwijls is de landelijke vergoeding ook niet voldoende. Om onze verenigingen en stichtingen te helpen, hebben wij deze nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Want we hebben onze vrijwilligers hard nodig.”

Meer berichten