Gemeente Wierden wil inwoners met schulden sneller helpen

Gemeente Wierden wil inwoners met schulden sneller helpen

WIERDEN - De gemeente wil inwoners met beginnende schulden veel eerder gaan helpen. De ervaring leert dat mensen met schulden veel te laat aan de spreekwoordelijke bel trekken. De schulden zijn dan al fiks opgelopen tot tienduizenden euro’s en hulp bieden is complex. Daarom is het vroegtijdig signaleren van schulden zo belangrijk.

De gemeente wil deze mensen met schulden eerder in beeld krijgen. Daarom haken zij aan bij het Twentse project ‘Vroegsignalering Schulden’. In het project werken woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en waterleveranciers samen om betalingsachterstanden via een geautomatiseerd systeem in beeld te krijgen. De verwachting is dat hiermee zicht komt op 70 procent van de huishoudens die in de problemen dreigen te raken. Uit eerdere ervaring is gebleken dat doorgaans zo’n 20 procent van de huishoudens met schulden in beeld zijn. “Vroegsignalering loont dus”, zegt wethouder Jeffrey Rouwenhorst. “Wanneer we dit niet doen, is er sprake van grotere financiële risico’s voor huishoudens. We moeten er zoveel mogelijk vroeg bij zijn om verdere escalatie te voorkomen.”

Brede aanpak
De afspraken komen voort uit het landelijke Convenant Vroegsignalering waarmee het mogelijk wordt dat leveranciers betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering kunnen doorgeven aan de gemeente. De problematiek wordt zo eerder gesignaleerd en de regisseur schuldhulp van de gemeente kan een plan van aanpak opstellen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de schulden maar ook naar de leefsituatie. Vaak hangen schulden samen met andere problemen zoals verslaving, lichamelijke/geestelijke beperkingen of problemen in de thuissituatie. “Een integrale benadering is essentieel”, zegt wethouder Rouwenhorst. “Langdurige armoede en geldzorgen heeft grote invloed op het welzijn van mensen en een opeenstapeling van schulden geeft enorm veel stress. Uit onderzoek blijkt dat mensen pas in staat zijn om te doen wat er moet gebeuren wanneer de stress onder controle is. Met een vroege signalering kunnen we voorkomen dat het lastig wordt om mensen met voortdurende geldzorgen blijvend uit de financiële ellende te krijgen.”

Zeker nu nodig
Dat er juist nu zo’n focus komt te liggen op vroegsignalering is helaas ook echt nodig. De coronacrisis heeft namelijk ook een grote impact op de financiën van veel mensen. Zo raken mensen hun baan kwijt of zien ze inkomsten teruglopen, terwijl vaste lasten en dergelijke gewoon door lopen. Naar mate de crisis langer duurt, kunnen meer en meer mensen in de problemen komen. Bovendien weet deze groep van nieuwe mensen met schuldenproblematiek lang niet altijd waar zij aan moeten kloppen om hulp te krijgen. Vanuit de gemeente en andere instanties zijn er namelijk ook uiteenlopende maatregelen om mensen met een laag inkomen te helpen, zoals bijvoorbeeld het kindpakket voor minimagezinnen.

Meer berichten