Wierden vraagt minister om keuze over Wierdense Veld

Wierden vraagt minister om keuze over Wierdense Veld

WIERDEN - Wat moeten ‘we’ doen met het Wierdense Veld? Er zijn twee maatschappelijke belangen die allebei zwaar wegen, maar waaruit het moeilijk kiezen is. Het college van Burgemeester en Wethouders hoopt dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij hier een oordeel over kan vellen.

De gemeente ziet twee tegenstrijdige kanten aan de toekomstplannen voor het natuurgebied. Aan de ene kant wil men het hoogveen herstellen waarvoor het natuurgebied vernat moet worden. Aan de andere kant is er ook waterwinning gaande rond dit gebied. Deze twee kanten staan lijnrecht tegenover elkaar.

Keuze nodig
Het Wierdense Veld is aangemerkt als Natura 2000 gebied en valt hiermee binnen het Europese netwerk van beschermde gebieden. Vernatten van dit gebied zou het hoogveen erg helpen, maar we winnen nu ook 20 miljoen kuub water per jaar, waarvan het grootste deel voor drinkwater. De hoeveelheid regenval is ontoereikend om dit aan te vullen en ook de droge zomers zijn een steeds groter probleem. “Waterwinning en natuurbescherming dienen allebei een maatschappelijk belang waar we niet omheen kunnen”, legt verantwoordelijk wethouder Coes uit. “Maar dat het in en rondom het Wierdense Veld met elkaar botst, is duidelijk. Er moet een keuze gemaakt worden.”

Financiële afweging
De minister heeft een onderzoek laten doen naar de kosten van behoud van het Wierdense Veld. Dit zou zo’n 8 miljoen euro gaan kosten. Bovendien moeten dan diverse agrariërs uitgekocht worden om natuurherstel mogelijk te maken. Dit kost dan nóg zo’n 31,5 miljoen. Het college vraagt zich ook af of het Wierdense Veld al niet onherstelbaar beschadigd is en of zulke investeringen dan ook verstandig zijn. Zij hopen dat de minister deze dilemma’s over kan brengen in Brussel om zo tot een passend besluit over het Wierdense Veld te komen.

Meer berichten