Praat mee over het afvalbeleid in Wierden

WIERDEN - Een goed afvalbeleid is tegenwoordig steeds belangrijker geworden. Naast het praktische nut van afval ophalen, is de goede inzameling en verwerking tot grondstoffen ook belangrijk om de vele milieudoelen te behalen voor de toekomst. Om de afvalinzameling en achterliggend beleid zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen, nodigt de gemeente u uit om mee te praten.

In 2018 voerde de gemeente het nieuwe afvalbeleid in. Hierbij werd ook het gedifferentieerd afvaltarief, kortweg diftar ingevoerd. Dit is de praktische uitwerking van het principe 'de vervuiler betaalt', waarbij men per keer moet betalen voor het aanbieden van een bak of zak restafval. Andere afvalstromen zijn wel gratis aan te bieden, om zo het goed scheiden te stimuleren.


De gemeente voerde sinds de start in 2018 wat wijzigingen door om dit nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. Zo werd het beleid beter afgestemd op luierafval en werd de indeling van de afvalstoffenheffing herzien. Uit eerder gehouden onderzoeken blijkt dat het huidige beleid over het algemeen goed voldoet aan de verwachtingen.


De gemeente wil het huidige beleid nog verder verbeteren. Hierin ligt de focus op het verbeteren van de GFT-scheiding binnen de hoogbouw. Ook zal onderzocht worden hoe inzameling van GFT voor de laagbouw nog meer gestimuleerd kan worden. De gemeente denkt dat met relatief kleine maatregelen en betere voorlichting onder meer de vervuilingsgraad van verpakkingsafval omlaag kan. Dit betekent: mensen gooien nu nog te vaak dingen bij het verpakkingsafval dat er niet in thuishoort, waardoor deze ladingen minder goed te verwerken zijn met hogere kosten als gevolg.


De gemeente wil graag van de inwoners weten hoe zij denken over diverse punten. U kunt daarom tot en met 16 oktober deelnemen aan een enquête. Deze is anoniem in te vullen via www.wierden.nl. De enquête is alleen bedoeld voor mensen in de laagbouw; voor mensen in hoogbouw volgt een aparte enquête.

Meer berichten