Foto: Maarten Zeehandelaar / Shutterstock.com

Wensen van starters op de woningmarkt in beeld gebracht

WIERDEN - Van half mei tot half juni heeft de gemeente onderzocht wat de woonwensen van starters zijn. Door in te spelen op deze woonwensen wordt ervoor gezorgd dat zij in Wierden blijven wonen in plaats van naar elders te verhuizen.

Uit de antwoorden op de vragenlijst op wierden.ikpraatmee.nl bleek dat het overgrote deel graag in Wierden wil blijven wonen. Als er echter geen geschikte of betaalbare woning gevonden kan worden in Wierden, dan gaat de helft op zoek naar een woning buiten Wierden. Hiermee is direct duidelijk waarom het onderzoeken van de woonwensen van starters belangrijk is.

Kopen of huren
Het onderzoek toont aan dat 72% van de deelnemers een voorkeur heeft voor een koopwoning. Dat geldt met name voor de leeftijdsgroep 23 tot 35 jaar (81%). Slecht 13% van hen heeft interesse in een huurwoning. Het gaat vooral om jongeren tot 23 jaar die de voorkeur hebben voor een huurwoning (35%).

Type woning
Het onderzoek toont aan dat de respondenten geen sterke voorkeur hebben voor een nieuwbouwwoning of bestaande woning. Het grootste deel van deelnemers is op zoek naar een rijtjeswoning, tussenwoning of hoekwoning. Appartementen zijn alleen gewild bij jongeren die op zoek zijn naar een woning in het centrum.

Voorzieningen in de buurt
Opvallend is dat ongeveer een derde (35%) van de deelnemers het niet belangrijk vindt dat er een trein of busstation aanwezig is in de buurt van hun woning (22% vindt het wel belangrijk en 43% is neutraal). Een meerderheid (63%) van de respondenten vindt het wel belangrijk dat er een winkelcentrum in de buurt is. Een doorslaggevende factor in de woningkeuze is de veiligheid, dit geeft 64% aan.

Het vervolg
Wethouder Johan Coes vertelt: “Twee jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar duurzaam wonen en naar de woonwensen van ouderen. Ik ben blij dat we nu ook beter zicht hebben op de wensen van starters op de woningmarkt.” Wethouder Coes vervolgt: “In het najaar spreken we met projectontwikkelaars en woningcorporatie Reggewoon. We bespreken dan welke woningen er in de toekomst nodig zijn. Dankzij dit onderzoek weten we dat beter en zullen hier afspraken over maken.”

Meer berichten