Foto:

Sloop gaat van start voor plannen De Klomphof

Naast ‘ijzer smeden wanneer het vuur heet is’ kennen gemeenten ook ‘slopen zodra de inkt op het bestemmingsplan droog is’. Daarom gaat men momenteel voortvarend aan de slag met de plannen voor De Klomphof.

WIERDEN - Het bestemmingsplan ‘Wierden Dorp - De Klomphof 2’ is door de gemeenteraad vastgesteld, waardoor de volgende fase voor realisatie van start kan. Deze woensdag start woningcorporatie Reggewoon met de sloop van de boerderij aan Erve Kielweg 2. Vervolgens gaat de gemeente het gebied bouwrijp maken waarna Reggewoon kan starten met de bouw van 30 appartementen en 12 grondgebonden woningen. Alle woningen zijn bedoeld voor de sociale huur. Er is op dit moment namelijk een grote vraag naar passende en vooral betaalbare kleinere woonruimte voor diverse groepen. Zo is dit ook van groot belang om met name jongere inwoners vast te houden in de gemeente. Deze trekken anders weg naar elders waar wél woonruimte is.

Aansluitend aan de nieuwbouw pleegt Reggewoon groot onderhoud aan het nog bestaande appartementencomplex aan De Klomphof, waarbij het gebouw verduurzaamd wordt. De planning van de bouwwerkzaamheden is nog niet bekend.

Meer berichten