Grote klimaatuitdaging

WIERDEN - Klimaatverandering is ook in Wierden niet meer een ver-van-ons-bed show. De afgelopen jaren zien we steeds meer de gevolgen van deze veranderingen zoals de extreme regenval op piekmomenten, maar ook de aanhoudend droge zomers. Met het deze maand gepresenteerde IPCC-klimaatrapport worden we nog weer eens goed met de neus op de feiten gedrukt: we moeten rekening houden met een opwarming van de aarde van 1 tot 1,8 graden de komende twintig jaar, met in het slechtste geval zelfs 5,7 graden. Op www.wierdengaatvoorduurzaam.nl staat een duiding van het rapport én wat Wierden al doet in deze strijd.

Meer berichten