<p>Agrarische inzet van drones voor weidevogelbescherming, gewascontrole en meer. Straks net zo ingeburgerd als de trekker, combine of hooivork?</p>

Agrarische inzet van drones voor weidevogelbescherming, gewascontrole en meer. Straks net zo ingeburgerd als de trekker, combine of hooivork?

(Foto: Shutterstock)

Inzet drones voor behoud van weidevogelpopulatie

WIERDEN - De afgelopen tijd zijn er steeds meer initiatieven ontstaan om drones in te zetten voor het behoud van kwetsbare (weide)vogelpopulaties in de regio. Diverse groepen werken al succesvol met deze innovaties die zowel toegevoegde waarde hebben voor de boer als de vogel.

De Nederlandse weidevogelpopulatie staat nog steeds onder druk, ondanks verwoede pogingen om dit te verbeteren. Ook in de gemeente Wierden doen we ons ding; zo kwam er een nieuw proefgebied langs de Regge met als doel om dit te ontwikkelen als plasdrasgebied waar weidevogels zich thuis voelen. Steeds vaker worden ook drones ingezet voor beschermingsdoeleinden. Zo gebruikte de Vogelwerkgroep Geesteren een tijd lang een drone met warmtebeeldcamera om nesten op het land te ontdekken. Deze kunnen dan makkelijker gemarkeerd worden zodat de boer hier rekening mee kan houden tijdens het maaiseizoen. Eerder moest het land nog door vrijwilligers met de hand uitgekamd worden. In onze buurgemeente Twenterand loopt nu een crowdfundingsactie voor aanschaf van zo’n drone om ook daar een drone in te kunnen zetten. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor de drones ook de Wierdense boerenvelden uit gaan kammen om dieren te beschermen.

Meer berichten