Gratis training voor hulp bij verward gedrag hervat

Gratis training voor hulp bij verward gedrag hervat

WIERDEN - Verward en onbegrepen gedrag staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. Er zijn diverse ontwikkelingen op dit vlak die ervoor zorgen dat een groter bewustzijn van deze problematiek wenselijk is. Om hierop in te springen wordt op 15 maart een online training gehouden voor mensen die te maken krijgen met onbegrepen of verward gedrag.

Verward gedrag komt, naar de belevenis van de gemiddelde Nederlander, wellicht vaak voor. Cijfers zijn echter lastig te geven; want de definities voor wát precies verward gedrag is, lopen sterk uiteen van organisatie tot organisatie. Wel is het een gegeven dat bijvoorbeeld de druk op de geestelijke gezondheidszorg toegenomen is en lang niet iedereen snel en adequaat geholpen kan worden met psychische problemen.

Onbegrepen gedrag
Aan de andere kant is er ook onbegrepen gedrag; hier refereert men vaak aan bij dementerenden. Een groot deel van mensen met dementie vertoont uiteindelijk gedrag dat zorgwekkend of problematisch kan zijn. Bijvoorbeeld repetitief gedrag, nachtelijke onrust, sneller boos of agressief worden. Het aantal dementerenden in de samenleving zal door vergrijzing toenemen de komende jaren. En zij komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingstehuis.

Betere ondersteuning
Het is dan ook van belang dat meer mensen op de hoogte zijn van hoe deze groepen het beste ondersteund kunnen worden. De bijeenkomst op 15 maart, verzorgd door MEE Twente, is gericht op alle professionals werkzaam in het sociaal domein als hulpverlener, begeleider, consulent of cliëntondersteuner. Zij krijgen dan uitleg over de ‘Hulpkaart’. Dit is een persoonlijke kaart ter grootte van een bankpas. Gebruikers leggen op de kaart vast hoe anderen het beste met hen om kunnen gaan wanneer zij in situaties komen waar zij zelf de regie kwijt dreigen te raken of al kwijt zijn. Wanneer iemand moeite heeft om zorgen of wensen onder woorden te brengen, kan het een handig hulpmiddel zijn. Omstanders, hulpverleners en dus ook zorgprofessionals hebben dan meer houvast in zo’n situatie. Kijk voor meer informatie op: www.wierden.nl.

Meer berichten