Pilot Schoolhond Ollie groot succes

WIERDEN - De pilot tussen de Gemeente Wierden, Quizpel kindercoaching (dierondersteunende therapie) en de Mariaschool in Wierden startte vorig jaar. Schoolhonden zijn in opmars. Voorheen werden schoolhonden vooral op het speciaal onderwijs ingezet. Er is een toename zichtbaar binnen het reguliere onderwijs.

De kwispelende klasgenoot bleek niet alleen maar gezellig. Zijn aanwezigheid werkte stressverlagend en vergrootte het zelfvertrouwen bij diverse kinderen. Door middel van oefeningen met de hond leerden kinderen onder andere duidelijk communiceren. Daarnaast bleek Ollie tevens een enorme stimulator te zijn. Kinderen gingen bijvoorbeeld flink aan de slag om tafels te leren of om ook thuis te gaan lezen. Haalden ze een bepaald doel, dan mocht er wat leuks met Ollie gedaan worden. Dat varieerde van een parcours of speurtocht doen met hem tot een leesbingo op het plein met de vrolijke viervoeter.

Zijn begeleider Liselore Kok legt uit: “Schoolhonden hebben een enorme meerwaarde binnen het onderwijs mits ze verantwoord ingezet worden. Het is een levend wezen en regels moeten duidelijk zijn. Daarom zijn er in alle klassen presentaties gegeven over het omgaan met een hond en hangt in elke klas een poster met de 10 regels van Schoolhond Ollie. Ik heb hier diverse opleidingen voor gevolgd en Ollie is een gecertificeerde therapiehond. Iets dat elke twee jaar opnieuw getest moet worden.”

De schoolhond was een wens van de leerlingenraad en het zette de schoolleiding aan het denken. De samenwerking met de Gemeente was een prachtige aanvulling. Doel was om te zorgen dat naast het inzetten van Ollie als schoolhond ook een aantal kinderen extra begeleiding kregen zodat andere therapie vanuit de Gemeente niet of minder nodig zou zijn. Vanuit het SOT (schoolondersteuningsteam) werd met enige regelmaat gekeken waar behoefte aan was voor deze kinderen.

Dat het gewerkt heeft, is wel duidelijk geworden het afgelopen jaar vertelt Liselore: “Kinderen hebben soms enorme ‘spiegels’ gekregen van Ollie. Hij ging wel eens uit contact bij kinderen en kreeg deze vrijheid uiteraard ook. Honden spiegelen van nature de sfeer, je gemoedstoestand of je gedrag. Dat kan ook best confronterend zijn maar kinderen bleken zeer gewillig in het aanleren van nieuw gedrag met een maatje aan hun zijde. Dat is echt een positief effect van een schoolhond, kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag.” Een ouder van een van deze kinderen vertelt daarover het volgende: “Het is een fantastische insteek en het is ongelofelijk hoeveel mijn kind hiervan geleerd heeft. Het is onbeschrijfelijk wat hem dit meegeeft voor de toekomst. Ollie heeft een speciaal plekje in zijn hart gekregen.”

Ook het team is erg positief over de resultaten. Nardy Bernds, leerkracht en intern begeleider: “Cijfers gingen omhoog en de inzet werd verbeterd. We zien tevens een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen. Zo stimuleert een hond de concentratie en is het hoofd van een kind weer leeg na een bezoek aan Ollie. Ze zijn hierna weer ontvankelijk voor instructie.” De schoolhond is ook ingezet bij het doel planmatig werken. “Dat houdt in dat je je werk in de klas zo organiseert dat het vooropgestelde doel behaald kan worden. Ook zien we de leesmotivatie bij bepaalde kinderen enorm toenemen. Dit leidt vervolgens tot het maken van leeskilometers, wat vervolgens een positief effect heeft op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.”

Binnenkort zitten Gemeente Wierden, Quizpel kindercoaching en de Mariaschool weer bij elkaar om te bespreken hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. Dat Ollie gewild en geliefd is geworden op de Mariaschool blijkt wel uit de reacties op social media. Zoek naar schoolhond Ollie en lees zijn verhalen en ervaringen.

Meer berichten