Hambergeres teleurgesteld

ENTER - Stichting Hambergeres betreurt dat de gemeenteraad toch heeft ingestemd met de bestemmingswijziging aan de Hambergerweg. Deze wijziging maakt het mogelijk dat er nóg een woning op de es gebouwd mag worden. Opnieuw staat de gemeenteraad toe dat er een stukje van dit unieke gebied verloren gaat. Opnieuw wordt toegestaan dat er op de top van de Hamberg nóg een villa verrijst. 

Het argument dat er al een bouwbestemming op het perceel lag is volgens de stichting een drogreden geweest om deze beslissing te nemen. “Men had als gemeenteraad nu echt eens het verschil kunnen maken.” Een halt kunnen toeroepen aan nog weer een villa in dit gebied aldus voorzitter Ben ter Haar. Er zat géén bestemming wonen op en die heeft men er nu wel op gezet. Dat maakt een groot verschil. De gemeenteraad heeft de taak om algemeen belang af te wegen tegen individueel belang en jammer dat men, voor wat betreft de Hambergeres, opnieuw niet kiest voor het algemeen belang. Toch heeft de voorzitter een sprankje hoop dat de gemeenteraad in de toekomst beter op haar natuur zal letten. Het CDA heeft in een stemverklaring laten weten dat ze nieuwe initiatieven in dit gebied zeer kritisch zal bekijken. Ter Haar: “Het is een schrale troost, ik had liever nog een krachtigere stemverklaring gehoord. Maar nu het CDA deze uitspraken heeft gedaan hopen wij dat de andere partijen in de raad zullen volgen en zich nog steviger zullen uitspreken tegen verdere verstening.”

De stichting is daar echter nog allerminst zeker van en zet haar petitie voor behoud van de Hambergeres opnieuw open. Inmiddels hebben al zo’n 260 mensen deze petitie ondertekend aldus Ter Haar. “We hopen dat diegene die onze doelstellingen een warm hart toedraagt en nog niet ondertekend heeft dit alsnog zal doen.” Wanneer u dit alsnog wilt doen, dan kan dit eenvoudig via https://dehambergeres.petities.nl 

De stichting wil begin oktober de handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad. De stichting denkt dat de raad door bijvoorbeeld een motie B&W zou kunnen opdragen de Hambergeres in de toekomst te beschermen tegen verdere bebouwing. De petitie staat nog tot 20 september open.

Meer berichten