Kerkenvisie: naar een duurzaam toekomstperspectief

WIERDEN - Gemeente Wierden heeft in het voorjaar van 2021 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een subsidieaanvraag ingediend voor het opstellen van een Kerkenvisie. Deze subsidie heeft als doel een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor de kerkgebouwen. Na de toekenning van 25.000,- euro (op basis van 12 kerkgebouwen) is de gemeente Wierden in samenwerking met Het Oversticht met alle kerkgenootschappen zowel gezamenlijk als individueel het gesprek aangegaan voor het opstellen van een kerkenvisie. 

Veel geloofsgemeenschappen in Nederland hebben vragen over de toekomstbestendigheid van de kerkgebouwen. Dat kan komen door een teruglopend aantal gelovigen, maar ook door hoge onderhouds- en gebruikslasten. In de toekomst kunnen er mogelijk ook in de gemeente Wierden kerkgebouwen leeg komen te staan of juist uit hun jasje groeien. Duidelijk wordt welke impact dat kan hebben op de lokale gemeenschap, onder andere wat betreft erfgoed, ruimtelijke kwaliteit, sociaal-maatschappelijke structuren en leefbaarheid van de kernen Wierden en Enter. 

Door de dialoog met de kerken aan te gaan ontstaat er duidelijkheid over hoe de kerken ervoor staan. En hoe de burgerlijke gemeente de kerkelijke gemeenten zou kunnen faciliteren in de vragen die er nu en in de toekomst op hen afkomen. Eén van de belangrijke thema’s hierbij is al op korte termijn het mogelijk verduurzamen van de kerkgebouwen. De gemeenteraad zal hiervoor nog bij de nota meerjarenbeleid 2023-2026 geld ter beschikking moeten stellen.
Aan de 12 kerkgebouwen in de gemeente Wierden wordt een duurzaamheidsonderzoek aangeboden. Duurzaamheid is voor de kerkbesturen een belangrijk en actueel thema, gezien de energietransitie en de hoge energieprijzen. Daarnaast zijn hergebruik, medegebruik, nevenbestemming en mogelijke leegstand thema’s die leven bij de kerken in de gemeente.

Wethouder Johan Coes: “Deze visie geeft een ‘toekomstbeeld’ van de kerkelijke organisaties en de kerkgebouwen voor de korte en middellange termijn en inzicht in de toekomstbestendigheid. We zijn blij dat we met deze subsidie samen met de kerken een kerkenvisie hebben kunnen opstellen. ”

Meer berichten