<p>Betrokken ondernemers, gemeente Wierden en provincie Overijssel bij de Gasterij Het Middenplein in Enter.</p>

Betrokken ondernemers, gemeente Wierden en provincie Overijssel bij de Gasterij Het Middenplein in Enter.

Centrumarrangement maakt dorpen vitaler

WIERDEN - Ondernemers in het centrum van Wierden en Enter, provincie Overijssel en de gemeente Wierden werken samen aan vitale en toekomstbestendige dorpscentra. De goede samenwerking heeft geleid tot een centrumarrangement dat onlangs in Gasterij Het Middenplein in Enter werd gepresenteerd door wethouder Richard Kortenhoeven en gedeputeerde Monique van Haaf van Provincie Overijssel. 

In dit arrangement zijn diverse concrete acties en maatregelen beschreven. De provincie Overijssel stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 100.000,- euro. Belangrijke voorwaarde voor het arrangement is een centrumvisie, die onlangs werd vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeente Wierden heeft samen met de beide ondernemersverenigingen een aantal projecten benoemd die de komende jaren worden uitgevoerd. De betrokken partijen zetten in op onder andere vergroening, aankleding van het centrum en oplaadpunten voor auto’s en fietsen. De gemeente Wierden gaat samen met de ondernemers aan de slag om verder uitvoering te geven aan de beide centrumvisies voor Wierden en Enter. De stichting Gastvrij Wierden – Enter zal beide ondernemersverenigingen, waar nodig, ondersteunen bij de uitvoering. 

Wethouder Kortenhoeven: “Als gemeente zijn wij ontzettend blij dat wij met deze bijdrage van de Provincie Overijssel onze centra verder kunnen ondersteunen. Daarbij is samenwerking tussen ondernemers en gemeente van groot belang want daarmee kunnen we elkaar in onze gemeente versterken”. Ook gedeputeerde van Haaf is verheugd met het centrumarrangement: “Dit arrangement zorgt ervoor, dat besproken maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bezoekers en inwoners zullen straks zelf het verschil gaan ervaren.” 

De Stadsbeweging, dat onderdeel uitmaakt van De Overijsselse Aanpak, ondersteunt gemeenten bij hun ontwikkeling naar een vitaal en toekomstbestendig centrum. Daarbij zoekt zij de samenwerking op met diverse betrokkenen waaronder bestuurders, ondernemers en vastgoedeigenaren. Met de diverse instrumenten, waaronder een visieontwikkeling, een crisisarrangement en een centrummanager, biedt de Stadsbeweging de steden en dorpen in Overijssel een belangrijk duwtje in de rug.

Meer berichten