In totaal heeft Brandweer Twente er twintig nieuwe vrijwilligers bij.
In totaal heeft Brandweer Twente er twintig nieuwe vrijwilligers bij.

Brandweer Twente twintig opgeleide vrijwilligers rijker

Algemeen

TWENTE - Onlangs hebben twintig vrijwilligers van Brandweer Twente hun diploma Manschap in ontvangst genomen. Na een opleiding van tweeëneenhalf jaar zijn ze allemaal geslaagd en inzetbaar om hulp te verlenen aan de inwoners van Twente.

Voor het eerst vond donderdagavond 9 juni de ceremoniële bijeenkomst voor nieuwe manschappen plaats. Een officieel moment waarbij de manschappen de eed of belofte afleggen en hun diploma in ontvangst nemen. Het idee voor het organiseren van deze avond bestond al langere tijd, alleen gooide corona roet in het eten. 

Opleiding en diploma

De opleiding Manschap duurt 2,5 jaar en bevat de onderdelen brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Voorheen ontvingen de nieuwe manschappen hun diploma bij hun eigen kazerne. “Nu hebben de manschappen samen met hun klasgenoten uit de verschillende kazernes hun opleiding klassikaal afgesloten en gaan ze met hun diploma naar huis. Een mooie beloning voor de inzet die ze gegeven hebben”, aldus commandant Stephan Wevers. “Er bestond ook geen formeel moment waarop we onze nieuwe vrijwilligers officieel welkom heten bij Brandweer Twente, dat hebben we gisteravond met volle overgave gedaan.”

Eed of belofte

Tijdens de bijeenkomst legden de 20 nieuwe manschappen de eed of belofte af. Met een belofte of eed spreken de brandweervrijwilligers uit dat zij zich realiseren wat het betekent om als brandweervrijwilliger een maatschappelijke functie te hebben en dat zij zich daarnaar zullen gedragen. Ze zweren of beloven dat ze zich aan de waarden en normen houden die bij een functie binnen de brandweerorganisatie gelden. Iedereen die in dienst komt bij Veiligheidsregio Twente legt deze eed of belofte af.

Voor de bijeenkomst waren ook de werkgevers van de vrijwilligers uitgenodigd. Omdat een vrijwilliger bij de brandweer de functie bekleedt naast zijn of haar baan is het belangrijk dat de werkgever weet wat de brandweertaken zijn. De werkgever moet toestemming geven om, indien het werk het toelaat, bij een alarmering de vrijwilliger te laten komen en deel te laten nemen aan oefeningen. Hiervoor is Brandweer Twente bijzonder dankbaar en daarom zijn de werkgevers die avond in het zonnetje gezet.

Afbeelding
Gezond respect nodig voor onweer 1 jun., 10:08
Afbeelding
Studenten behouden voor de bouw 1 jun., 08:07
Afbeelding
Symbiose tussen stad en platteland 31 mei, 20:01
Afbeelding
Trouwen in Overijssel steeds duurder 31 mei, 18:07
Afbeelding
Op pad met de Mooi Meegenomen Bus 31 mei, 14:07
Afbeelding
Dhlomo: een muziektheaterspektakel 31 mei, 12:04
Afbeelding
OPEN+ leden altijd welkom in de Bibliotheek van Enter 31 mei, 10:09
Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor borstkankerpatiënten 31 mei, 08:15