<p>Een Samen VISsen Coach geeft uitleg over het vissen. Ideaal om er even uit te zijn en te genieten van de natuur.</p>

Een Samen VISsen Coach geeft uitleg over het vissen. Ideaal om er even uit te zijn en te genieten van de natuur.

Vrijwilligers nodig voor visactiviteiten

TWENTE - Wie langs de Twentse waterkanten loopt zal het vast opgevallen zijn: men is weer volop aan het vissen. Sinds de jaren ‘90 nam het enthousiasme om te vissen sterk af bij mensen. De sport schuine streep hobby kreeg een wat oubollig imago en werd vaker met dierenleed in verband gebracht. De coronapandemie was voor de vissport landelijk en regionaal een flinke boost: meer en meer mensen ontdekten het vissen als een veilige corona-hobby. Volgens Sportvisserij Nederland visten in 2020 ruim 1,7 miljoen mensen. In 2017 waren dit er 1,1 miljoen.

Hoewel vissen nog vaak te boek staat als een mannensport, namen ook steeds meer vrouwen de hengel ter hand. Zo waren er in 2017 nog geen 300.000 vrouwelijke vissers, afgelopen jaar waren dit er 470.000. Ook het aantal vissende kinderen tot 15 jaar steeg in die periode van 225.000 naar 330.000.

Het toegenomen aantal vissers vertaalde zich ook in een toename van het aantal leden bij de ruim 737 hengelsportverenigingen die Nederland rijk is. Zo waren er in 2021 ruim 658.000 leden, een stijging van 111.000 stuks ten opzichte van 2019.

De ambitie van onder meer Sportvisserij Oost-Nederland is om meer mensen het plezier van vissport te laten ervaren. Met onder meer doelgroepgerichte activiteiten, maar ook door het actief geven van voorlichting. Zo is Sportvisserij Oost-Nederland momenteel bezig met de werving van VISmeesters en Samen VISsen Coaches. De VISmeesters geven voorlichting op scholen en leren kinderen van alles over de onderwaterwereld en het sportvissen. De hoop is dat dit hen inspireert om te gaan vissen, of in ieder geval een positief beeld te krijgen van de hobby op de langere termijn. 

De Samen VISsen Coaches zijn nog interessanter qua opzet: hun doel is om specifiek visactiviteiten op te zetten voor mensen die dit niet zelf kunnen. Zo organiseren zij visuitjes voor inwoners van zorginstellingen. Zij zorgen dan voor het hengelsportmateriaal en begeleiding tijdens het vissen. Volgens Sportvisserij Oost-Nederland voorzien dit soort activiteiten ook sterk in een behoefte. Zo komt ruim een kwart van de bewoners van zorgcentra amper buiten. Vissen is niet alleen een mooie manier om weer wat binding te hebben met de natuur, maar het dient ook vooral een sociaal aspect. Toch weer even onder de mensen zijn.

Sportvisserij Oost-Nederland hoopt nu weer diverse vrijwilligers te vinden die graag aan de slag willen als coach of VISmeester/juf. Zij krijgen dan een korte cursus om dit uit te kunnen voeren. Belangstellenden kunnen op dinsdag 24 mei of dinsdag 7 juni een informatiebijeenkomst bezoeken in Raalte. Kijk voor aanmelding op: www.sportvisserijoostnederland.nl

Meer berichten