De nieuwe concessie start eind 2023.
De nieuwe concessie start eind 2023. (Foto: Marcel Jurian de Jong)

Provincie opent aanbesteding OV

TWENTE - De Provincie Overijssel heeft maandag de nieuwe aanbesteding voor de openbaar vervoer concessie Twente-ZHO geopend. Vervoerders hebben tot oktober 2022 de tijd om een bod in te dienen.

De Provincie Overijssel schrijft een concessie uit met een relatief korte looptijd, maximaal vijf jaar. Deze periode gaat dan in op december 2023. De concessie omvat het uitvoeren van bus- en treinvervoer in de regio, waar ook de treinverbinding Zutphen - Hengelo - Oldenzaal onder valt.

De Provincie Overijssel hoopt met de nieuwe aanbesteding weer een vervoerder te vinden die de best mogelijke invulling kan geven aan de Provinciale ambities. Zo wil men de vraag en het aanbod van openbaar vervoer nog beter op elkaar afstemmen. Het huidige lijnennet vormt daarbij het uitgangspunt aldus de aanbesteding. Men geeft aan dat bij het opstellen van het ‘Programma van Eisen’ ook rekening is gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. “In de afgelopen periode zijn er plannen voor de OV-concessies gemaakt zodat de OV-sector na de coronacrisis weer vitaal wordt en zonder extra overheidssteun op eigen benen kan staan. Structurele maatregelen, zoals mogelijkheden voor het aanpassen van de dienstregeling zijn verwerkt in de aanbestedingsdocumenten.”

Meer berichten