<p>Parkinson levert voor mensen met deze aandoening veel praktische problemen op. Dagelijkse zaken zoals een iets eten of drinken worden een uitdaging wanneer je moeilijk dingen vast kunt houden.</p>

Parkinson levert voor mensen met deze aandoening veel praktische problemen op. Dagelijkse zaken zoals een iets eten of drinken worden een uitdaging wanneer je moeilijk dingen vast kunt houden.

Betere zorg voor Parkinson in Twente

TWENTE - Maandag, Wereld Parkinson Dag, gaven het Medisch Spectrum Twente, de Ziekenhuisgroep Twente en TriviumMeulenbeltZorg de aftrap voor een nieuwe samenwerking. Onder de noemer Punt voor Parkinson Twente willen zij de zorg nog verder versterken. Door specialistische zorgkennis op het gebied van Parkinson en parkinsonisme in de regio te bundelen, willen de drie partijen hiermee de (keten)zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson verbeteren. Het Punt voor Parkinson Twente wordt gevestigd in Het Borsthuis in Hengelo. 

Patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme kunnen in het Punt voor Parkinson Twente (PvP Twente) terecht voor alle zorg die zij nodig hebben. In het PvP Twente wordt samengewerkt met onder andere neurologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, psychologen, medewerkers dagbehandeling en apothekers om de beste zorg op het gebied van Parkinson te verlenen. Hierdoor is de kans op complicaties voor patiënten kleiner en onnodige ziekenhuisopnames worden eerder voorkomen. In het Punt voor Parkinson in Groningen blijkt zelfs dat door betere afstemming van de behandeling een langdurige verpleeghuisopname met een aantal jaren kan worden uitgesteld. Het PvP Twente werkt ook als regionaal expertisecentrum voor andere behandelaars zoals huisartsen, ParkinsonNet therapeuten, thuiszorgmedewerkers en andere verpleeg- en verzorginstellingen.

Jeroen van Vugt, neuroloog MST en één van de initiatiefnemers: “We zijn trots op deze samenwerking op het gebied van Parkinsonzorg. Als veel disciplines betrokken zijn bij de zorg ligt versnippering op de loer, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Door alle expertises samen te brengen, kunnen we daar verbetering in aanbrengen. Daarnaast is het voor de patiënt erg prettig om op één plek terecht te kunnen voor alle zorg.”

In een speciale uitzending van de online Medische Pubieksacademie Twente op 11 april praten TMZ specialist ouderengeneeskunde Nienke Reins, ZGT neuroloog Agnes Wertenbroek en Jeroen van Vugt over de ziekte Parkinson en de unieke samenwerking binnen PvP Twente. Ook vertelt een patiënt hoe zij omgaat met Parkinson en wat de ziekte voor haar betekent. De uitzending is na 11 april ook online beschikbaar via YouTube. De officiële, feestelijke opening van PvP Twente voor genodigden is op maandag 16 mei. 

Er zijn op dit moment naar schatting 58.000 mensen met Parkinson/Parkinsonisme in Nederland. Helaas zal dit aantal naar verwachting nog flink toenemen de komende decennia als gevolg van vergrijzing.

Meer berichten