Foto: Shutterstock

Frituurvet verstopt riool rond de jaarwisseling

“Traditiegetrouw gaan veel mensen met Oud en Nieuw oliebollen bakken. Het gebruikte frituurvet verdwijnt daarna nog vaak in de gootsteen of wc. Het vet veroorzaakt grote problemen in leidingen en bij de rioolwaterzuiveringen. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s”, laten de waterschappen weten.

TWENTE - De waterschappen geven aan dat frituurvet vloeibaar is als het door de gootsteen wordt gespoeld, zodra het stolt gaat het aan de binnenkant van leidingen zitten. Dit gestolde vet kan niet alleen bij mensen thuis voor verstoppingen zorgen, maar ook op rioolwaterzuiveringen. Bij een verstopping thuis moet al snel een loodgieter gebeld worden. Waterschappen moeten vaak speciale bedrijven inhuren die het vet verwijderen uit de persleidingen en gemalen.
De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s. Deze kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald.
Waterschappen roepen op om gebruikt frituurvet in een (oude) verpakking in te leveren bij recyclepunten. Van het vet kan dan biobrandstof worden gemaakt, een vorm van groene energie en worden verstoppingen in het riool door frituurvet voorkomen.

Meer berichten