<p>Voor het vervangen van daken gemaakt van bijvoorbeeld golfplaten met asbest was al subsidie mogelijk. Nu is er ook subsidie specifiek voor geschakelde asbestleidaken.</p>

Voor het vervangen van daken gemaakt van bijvoorbeeld golfplaten met asbest was al subsidie mogelijk. Nu is er ook subsidie specifiek voor geschakelde asbestleidaken.

(Foto: Shutterstock)

Subsidie van de provincie voor sanering asbestleidaken

De provincie stelt een nieuwe subsidie beschikbaar vanaf 3 januari 2022. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van het saneren van geschakelde asbestleidaken. 

OVERIJSSEL - Het individueel saneren van geschakelde asbestleidaken van onder ander woningen, die qua dakconstructie een bouwkundige eenheid vormen is praktisch onuitvoerbaar. Ook moet vaak het onderliggende dakbeschot worden verwijderd. Dit maakt dat deze vorm van asbestsanering kostbaarder is dan de verwijdering van bijvoorbeeld alleen de golfplaten van asbest. Reden voor de provincie om speciaal hiervoor subsidie beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie, arbeidsmarkt en handhaving: “De problematiek van asbestdaken verdwijnt helaas niet vanzelf. Met deze subsidie willen we het voor (beide) eigenaren mogelijk maken om hun geschakelde asbestleidak te verwijderen en indien gewenst te voorzien van een nieuw duurzaam dak.”

Voorwaarden subsidie

De provincie heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan iedere particuliere eigenaar van een deel van het geschakelde asbestleidak deze subsidie aanvragen.
De belangrijkste voorwaarden zijn dat het asbestdak in Overijssel moet liggen, dat het verwijderen en afvoeren wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en met de vervanging mag nog niet zijn gestart op de datum van de aanvraag van de subsidie. Wanneer het asbestleidak aansluit op asbesthoudende gevelbeplating, dan valt deze ook onder de regeling.
De hoogte van de subsidie is 75,- euro per vierkante meter verwijderd geschakeld asbestleidak. Kosten van adviseurs kunnen hier onderdeel van zijn. Een particuliere eigenaar van een asbestleidak kan éénmaal de subsidie aanvragen tot 1 december 2023 of tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Meer mogelijkheden

Naast deze subsidie heeft de provincie sinds 20 oktober 2021 ook de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’. Deze subsidie is heeft het plafond voor 2021 inmiddels bereikt. In januari 2022 kan deze subsidie weer worden aangevraagd. De subsidie voor geschakelde asbestleidaken kan worden gecombineerd met deze subsidie.

Op dit moment werkt de provincie nog aan een maatwerklening en een verzilverlening. Beide leningen zijn via gemeenten aan te vragen, naar verwachting vanaf het voorjaar van 2022 en zijn gericht op eigenaren die niet via de reguliere weg de sanering van hun dak kunnen financieren.

Meer berichten