<p>Gemeenten hebben steeds beter greep op hun begroting, maar er zijn wel de nodige uitdagingen voor de komende jaren binnen het sociaal domein.</p>

Gemeenten hebben steeds beter greep op hun begroting, maar er zijn wel de nodige uitdagingen voor de komende jaren binnen het sociaal domein.

Gemeenten hebben steeds beter grip op hun financiën

De Overijsselse gemeenten hebben volgens de Provincie Overijssel steeds beter grip op hun financiën. De Provincie heeft daarom besloten om voor alle 25 gemeenten het laagste niveau van toezicht (’repressief’) toe te passen. 

TWENTE - Gedeputeerde Monique van Haaf, belast met het financieel toezicht, spreekt waardering uit dat gemeenten goed gewerkt hebben aan hun financieel herstel. “Ik hoop dat deze trend, ondanks de financiële uitdagingen die er ook komende jaren zullen zijn, zich voortzet en dat het nieuwe kabinet snel duidelijkheid geeft over een aantal voor gemeenten lastige financiële dossiers.”

Uiteraard zijn er wel de nodige kanttekeningen. Zo zorgt het sociaal domein, met name jeugdzorg, voor veel nadelige effecten op de begrotingen. De gezamenlijke Provincies drongen daarom al bij het Rijk aan op verdere compensatie voor de oplopende tekorten. Het komende jaar zullen de gemeenten ook vooral kijken welke financiële gevolgen het beleid van het nieuwe kabinet gaat hebben. De Provincie Overijssel verwacht dan ook dat het een spannend jaar gaat worden. In 2023 komt er een herijking van het Gemeentefonds, wat zorgt voor een andere verdeling van de gelden. Men verwacht voor Overijsselse gemeenten een voordeel.

Meer berichten