<p>&nbsp;John van der Vegt (Twente Board) en Wilja Jurg (Tetem) ondertekenden in het kulturhus in Borne de overeenkomst voor de realisatie van de nieuwe BasisLabs.<br><br></p>

 John van der Vegt (Twente Board) en Wilja Jurg (Tetem) ondertekenden in het kulturhus in Borne de overeenkomst voor de realisatie van de nieuwe BasisLabs.

Kennismaking met tech en innovatie

Hoe interesseren we Twentenaren, jong en oud, nog meer voor techniek, innovatie en creativiteit in de brede zin? Door hen dit zelf te laten ervaren! Dit is de insteek achter de Twentse maakplaatsen; lokale plekken in bijvoorbeeld bibliotheek en kulturhus waar men zelf kan proeven aan de nieuwste technieken. Afgelopen week werd het startschot gegeven voor de realisatie van BasisLabs in 14 Twentse maakplaatsen.

TWENTE - In het kulturhus van Borne werd afgelopen week een overeenkomst getekend tussen de Twente Board en Tetem om dit te realiseren. Twente Board draagt met financiering bij aan een regiobrede dekking. Dit maakt de ‘maakcultuur’ en technologie voor iedere Twentenaar toegankelijk. Concreet worden alle Maakplaatsen in 2022 gefaseerd uitgebreid met eigen high-tech apparatuur. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen hier de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en (verder) te experimenteren met nieuwe technieken en creatieve maakprocessen.

“Het is belangrijk om creativiteit bij kinderen en jongeren te stimuleren en ze in aanraking te brengen met nieuwe technologieën. In zo’n uitgebreid lab in je eigen dorp of stad ontwikkel je makkelijker een maker-mindset en belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Dit helpt om je staande te houden in een snel veranderende maatschappij. Ook kan je in het BasisLab je eigen interesses en talenten ontdekken, op grond waarvan je keuzes kunt maken voor een toekomstige studierichting”, aldus Wilja Jurg, directeur van Tetem.

“De Maakplaatsen zijn vanaf 2019 ontwikkeld vanuit de Proeftuin Maakplaatsen-Generators. Er is gewerkt aan het creëren van een sterk innovatief en technologisch platform waarin cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en overheden intensief samenwerken. Samen met de Maakplaatsen wil Tetem verder bouwen aan dit inmiddels gevestigde platform en een nieuwe stevige impuls geven aan de regio. Om dit te verwezenlijken heeft Tetem als opvolging van het huidige Maakplaatsen programma, het BasisLab ontwikkeld. John van der Vegt beaamt het belang op het verder ontwikkelen op dit gebied. “Als we een aantrekkelijke regio willen blijven voor jong talent dan ligt er een belangrijke link met cultuur. Dan moet je ook een omgeving hebben met cultuur, een mooi landschap, waar je uit kunt gaan, dan gaat dat een stuk verder dan alleen sec die techniek. Daarom juichen we initiatieven zoals die van Tetem - in de bieb of het kulturhuis - enorm toe omdat zij techniek en creativiteit op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor jong en oud. Met deze BasisLabs laat je inwoners ervaren dat techniek niet ingewikkeld is, maar dat ze gewoon leuke, aantrekkelijke dingen doen waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen.” In Twente is al langer een tekort aan technische mensen; met dit soort projecten zouden kinderen en jongeren al vroeg geprikkeld kunnen worden.


3D-printers, plotters en andere apparatuur moeten Twentenaren prikkelen om zelf creatief aan de slag te gaan. 

Ook Martin Velten, wethouder Cultuur van de gemeente Borne is blij met deze ontwikkeling en vindt het belangrijk dat zo’n lab er in zijn gemeente komt. “Wij geven kinderen en jongeren hiermee de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast is het niet alleen een mooie financiële ondersteuning, het draagt ook bij aan het maatschappelijk belang.” Het BasisLab is een FabLab waar 8 tot 10 mensen tegelijk kunnen werken met niet alledaags beschikbare technieken zoals een 3D printer, plotter of borduurmachine. De ambitie is om zodra de BasisLabs draaien ook de verbinding met het onderwijs te versterken, aldus de initiatiefnemers achter de opzet van de BasisLabs.

Meer berichten