Kerstsurprise voor sporters met beperking

De Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden heeft als een soort van Kerstsurprise 80 waardecheques voor een bedrag van ruim 10.500,- euro aan deelnemers verstuurd. Deelnemers kunnen de cheques inleveren bij hun sportclub. De waarde van de cheque wordt dan in mindering gebracht op de contributie voor 2022. Zodoende betalen zij dus zelf bijna niets of veel minder voor hun sport. Voor veel deelnemers is het bedrag van de cheque daarom een welkome bijdrage op de kosten van de sport. “Het naar de sport kunnen gaan is zo belangrijk”, aldus de stichting.

WIERDEN - In november heeft de Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden haar folder verstuurd naar de mensen, die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben ontvangen. De folder geeft een duidelijk beeld van vele mogelijkheden van sport voor mensen met een beperking. Met het aanvraagformulier, dat in de folder zit, kunnen zij dan hun aanvraag voor 2022 indienen.

In de afgelopen weken stroomden de aanvragen binnen; op dit moment heeft de stichting ruim 80 aanvragen ontvangen voor allerlei vormen van sport voor mensen met een beperking zoals zwemmen, voetballen, basketbal, badminton, tennis, hockey, darten, dammen, paardrijden, dansen, bowlen, atletiek, gymnastiek et cetera. Ook dit jaar hebben zich weer een aantal nieuwe deelnemers gemeld. De komende dagen zullen er ongetwijfeld nog een aantal aanmeldingen binnen komen; de stichting verwacht voor dit jaar ongeveer 100 aanvragen.


Het is het zevende achtereenvolgende jaar, dat de stichting de sporters steunt. In 2021 heeft de Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden ruim 12.500,- euro uitgekeerd aan sporters met een beperking. Volgens Jan van der Aart, voorzitter van de Stichting Bevordering Gehandicapten-sport Wierden, bewijzen deze cijfers het nut van de doelstelling van de stichting: “het bevorderen van sport voor mensen met een beperking”. “Naast het plezier, dat zij aan het wekelijkse sportuurtje ervaren, is er ook de waardering in de sportwereld in de vorm van de medailles, die zij behalen. Dat de stichting daaraan een bijdrage kan leveren, stemt tot tevredenheid.”

Sporten in Wierden

Het aantal deelnemers aan het zwemmen voor mensen met een beperking in het zwembad De Kolk groeit nog steeds, op dit moment zijn er ruim 35 deelnemers uit de Gemeente Wierden. “Het is voor ouderen met een beperking zo belangrijk om te blijven bewegen en het extra verwarmde water op maandag en dinsdag biedt daarvoor bij uitstek de mogelijkheid. Maar niet alleen het zwemmen is voor hen belangrijk, zij ontmoeten er ook andere deelnemers. Daaruit ontstaan weer leuke contacten.” Een groep van 15 vrijwilligers zet zich – onder leiding van Thelma Huften - elke maandag en dinsdag in om het zwemmen en het aqua-joggen voor deze groep ouderen en mensen met een beperking mogelijk te maken. Zonder hun hulp zou er niet gezwommen kunnen worden. De stichting heeft besloten om deze groep vrijwilligers dit jaar op een bijzondere wijze in het zonnetje te zetten. Zij krijgen een speciaal Kerstpakket als dank voor hun wekelijkse inzet.


Omdat De Marke sinds 1 november 2018 is gesloten, kan de bowlinggroep daar op woensdag niet meer terecht. Een deel van de groep gaat nu bowlen bij de bowlingbaan van het Witte Huis in Rijssen; een ander deel gaat naar de bowlingbaan van Kartplaza in Nijverdal.

De Klup Twente uit Almelo heeft het aantal mogelijkheden om te sporten enorm uitgebreid. Vooral de FUN-IE-FIT - programma’s bieden zoveel mogelijkheden voor sport voor mensen met een beperking. In het blad SCHIK van De Klup Twente uit Almelo - dat in een oplage van 5000 stuks wordt verspreid - werd ruim aandacht besteed aan het werk van de Stichting en aan de inzet van de vrijwilligers bij het zwemmen in De Kolk.

Meer berichten