Collectieve verzekering voor Wierdense minima

De Gemeente Wierden biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid aan inwoners met een laag inkomen om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Jaarlijks heeft men van 12 november tot 31 december de tijd om over te stappen naar een nieuwe verzekeraar.

WIERDEN - De collectieve zorgverzekering is een polis die men afsluit bij een zorgverzekeraar, waarvoor de gemeente een deel van de premiekosten dekt. Een voordeel van zo’n verzekering is dat de dekking vaak erg ruim is en bij de uitgebreidere pakketten zelfs het eigen risico meeverzekerd is. Zo is men dus zeker van goede zorg zonder ál te vervelende verrassingen qua kosten.
In Wierden komen inwoners met een inkomen tot 110 procent van het netto bijstandsnorm, de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag, in aanmerking voor een collectieve verzekering via Menzis.

Men kan dan kiezen uit drie pakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3 met telkens een uitgebreid tandpakket en het eigen risico van 385 euro is meeverzekerd. De premies voor komend jaar komen dan uit op 147,86 euro per maand voor GarantVerzorgd 1, 161,51 euro voor GarantVerzorgd 2 en 180,62 euro voor GarantVerzorgd 3. Kijk voor meer informatie over deze polissen en voorwaarden op de website: gezondverzekerd.nl

Meer berichten