‘We hebben de ambitie om in zetels te groeien’

WIERDEN - Kees van Dijk is tijdens de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Wierden-Enter unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De nummer twee en drie op de lijst zijn de huidige raadsleden Jan Oene Krist en Jan-Willem Timmerman.

Voorzitter Jan Post: “Als bestuur feliciteren we Kees van harte. Kees heeft zich de afgelopen jaren bewezen als kundig en gepassioneerd fractievoorzitter. We zijn daarom verheugd met zijn herbenoeming.”

Kees van Dijk is naast de lijsttrekker voor de ChristenUnie voor de verkiezingen in 2022 directeur bij de Bond tegen vloeken en is lid van de Hervormde kerk in Wierden. Kees is sinds 2014 politiek actief, eerst als raadslid en vanaf 2018 als fractievoorzitter. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral veiligheid, economie, gebiedsontwikkeling en sociaal domein. Hij wil “Samen recht doen”.

Kees: “Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld willen we ook de komende jaren recht doen. We doen dit “Samen”, want het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. En omdat de overheid pas goed functioneert als zij samen werkt met inwoners. “Recht” is de basis, want ieder mens telt en we willen strijden tegen onrecht. “Doen “, want onze woorden krijgen pas inhoud als we in beweging komen. We dragen zorg voor de plek waar we leven, wonen en bewegen en daarom zijn duurzamere keuzes nodig. De schepping komt tot bloei door en voor mensen! We doen dat niet alleen, maar mogen daarbij vertrouwen op onze Hemelse Vader.”

Voorzitter Jan Post laat weten niet alleen blij te zijn met de herbenoeming van Van Dijk. “We zijn erg blij dat de huidige raadsleden alle drie hebben aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode in de raad. Dit zorgt voor continuïteit in de fractie.”

Meer berichten