PO en VO werken samen op wetenschap en technologie

Vijf schoolbesturen uit het basisonderwijs, waaronder Verion, tekenen maandag 22 november een intentieverklaring met CSG Reggesteyn voor een structurele samenwerking op wetenschap en technologie (W&T). 

WIERDEN - Het basisonderwijs heeft in het onderwijsprogramma verplichte doelen rondom wetenschap en technologie staan. Leerlingen al vroeg in contact brengen met techniek, is een van de doelen van Sterk Techniek Onderwijs, een landelijke project van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob. 

Het bedrijfsleven, maar ook instellingen vragen naar mensen met een technische achtergrond. Vanuit de extra gelden in het kader van Sterk Techniek Onderwijs stelt Reggesteyn faciliteiten beschikbaar om leerlingen in hun basisschoolperiode met techniek en technologie in aanraking te laten komen. 


De samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs is een schakel om leerlingen met techniek en technologie in aanraking te laten komen. Het voortgezet onderwijs heeft prachtige ruimtes waar techniek en technologie op een hedendaagse manier vorm krijgen. Het TechnoLab van Reggesteyn is een ontdekplek voor basisschoolleerlingen. 

Reggesteyn stelt deze ruimte beschikbaar voor basisscholen. Ook de kennis van W&T bij Reggesteyn wil men graag delen met het personeel van het basisonderwijs met als doel dat leerkrachten enthousiast raken over W&T en zich hierin verder gaan bekwamen. Lesinhoud samen ontwikkelen en lesmateriaal faciliteren zijn de twee speerpunten van de structurele samenwerking. 

Deelnemende partijen uit het basisonderwijs zijn: PCPO-Rijssen, Verion (scholen in Enter en Wierden), School met de Bijbel in Notter-Zuna, De Roerganger Enter en Stichting Skot (scholen in Rijssen e.o.).

Meer berichten