Presentatie geveltekens

De Historische Kring Wederden houdt op 18 november weer een bijeenkomst. Deze keer zal Kees Kroon een presentatie geven over geveltekens en stiepeltekens.

WIERDEN - Typisch voor met name Twente, de Achterhoek en het aangrenzende deel van Duitsland, is het gebruik van houten tekens als bekroning van de topgevel. Deze geveltekens hadden en hebben vaak een symbolische betekenis en waren meestal bedoeld om onheil af te weren.

Niet alleen geveltekens hebben een symbolische betekenis. Een vergelijkbare symboliek wordt gevonden bij de tekens op de stiepel, de uitneembare middenstijl van de deeldeuren. Ook hierop worden tekens aangebracht om onder meer onheil af te weren.

Tijdens de presentatie bij de Historische Kring Wederden zal door Kroon ook stil worden gestaan bij geveltekens die uitdrukking geven aan de religieuze groepering waartoe de bewoners behoren.

Stiepel- en geveltekens hebben boerderijonderzoekers en volksdeskundigen sinds jaar en dag bezig gehouden en over de oorsprong van deze tekens bestaan allerlei zeer uiteenlopende theorieën. Ingegaan zal worden op de herkomst en betekenis van de verschillende symbolen (zonder te beweren dat het de enige juiste verklaring is) en ook uilenborden zullen kort aan de orde komen, daar deze in lang vervlogen tijden eveneens in voornoemde streken voorkwamen.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 18 november vanaf 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat 7 in Wierden. Inloop is vanaf 19.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt 3,50 euro per persoon, donateurs van de Historische Kring Wederden mogen gratis naar binnen.

Bij de ingang van het Ontmoetingscentrum wordt de QR-code, op papier of smartphone, gecontroleerd. Zonder geldige code wordt geen toegang verleend. In de zaal hoeft geen mondkapje te worden gedragen.

Meer berichten