<p>De adviserende raad van De Welle is op zoek naar versterking. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de diverse taken en beleid.</p>

De adviserende raad van De Welle is op zoek naar versterking. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de diverse taken en beleid.

Cliëntenraad De Welle zoekt nieuwe leden ter versterking

Iedereen doet mee! Dat is waar De Welle zich voor inzet. Met uiteenlopende activiteiten willen ze bijdragen aan het welzijn van jong en oud, zodat zij kunnen (blijven) meedoen in onze samenleving. Leden van de cliëntenraad van de Welle kunnen meepraten over het beleid van De Welle.

WIERDEN - De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten & vrijwilligers. De cliëntenraad geeft de directie van De Welle gevraagd én ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor cliënten & vrijwilligers van De Welle van belang zijn, zoals het dienstenaanbod, de kwaliteit van de vrijwillige dienstverlening, de vaststelling van regels die voor cliënten gelden en de procedures aan de hand waarvan wordt gewerkt. Het hebben van een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor alle organisaties die betaald worden uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten.

De cliëntenraad vergadert vijf keer per jaar. Het voorbereiden van de vergadering kan enig leeswerk vergen. Daarnaast woont de cliëntenraad regionale bijeenkomsten van de LOC (landelijke organisatie die cliëntenraden in een aantal sectoren ondersteunt) bij, waar belangrijke ontwikkelingen in zorg en welzijn besproken worden en kennis en ervaring uitgewisseld. Maar om te weten wat er onder de cliënten & vrijwilligers leeft, is het vooral belangrijk een bepaalde feeling met de samenleving te hebben.

“Spreekt de doelstelling van De Welle aan en wil je je inzetten voor anderen die hiervan gebruik maken? Maak je zelf gebruik van diensten of activiteiten van De Welle? Stel je dan beschikbaar als kandidaat voor de cliëntenraad! Omdat we graag willen dat alle doelgroepen in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn, worden ook jongeren van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden”, aldus de leden van de cliëntenraad. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met Stichting De Welle, Jolanda van Rooyen, tel. 0548-638824, e-mail: j.vanrooyen@stichtingdewelle.nl

Meer berichten