<p>Een rolstoelschommel; helaas nog steeds een zeldzaamheid op de meeste speelplekken in ons land.</p>

Een rolstoelschommel; helaas nog steeds een zeldzaamheid op de meeste speelplekken in ons land.

(Foto: Shutterstock)

Wierdense collectanten gezocht voor NSGK-collecte deze maand

Stichting Het Gehandicapte Kind houdt van 15 tot en met 20 november weer de landelijke collecte. Ook in Wierden gaan vrijwilligers weer op pad om geld in te zamelen wat ten goede komt aan kinderen met een beperking. De familie Leeftink die dit lokaal coördineert is nog wel op zoek naar enkele helpende handen.

WIERDEN - In Nederland zijn er volgens onderzoek naar schatting tussen de 109.000 en 129.000 kinderen met een beperking. Dit komt neer op zo’n 3,5 procent van alle kinderen. “Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap.”, aldus NSGK. Ze gaan relatief vaak naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Bovendien zijn volgens de stichting 9 van de 10 speelplekken in Nederland nog niet of slecht toegankelijk voor kinderen met een handicap. Spelen is een belangrijke factor in opgroeien en het ontmoeten van andere kinderen. Hoe minder fysieke barrières er zijn voor het spelen, hoe meer deze kinderen deel kunnen nemen aan de samenleving als geheel.

Ook aangepast sporten is lang niet altijd een optie, terwijl veel kinderen met een beperking best graag willen sporten. Het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen, aangepast sporten aan te bieden op de sportvereniging in de buurt of door speciale klassen op te richten binnen de gewone basisschool. Geen kind zonder vriendjes, dat is het motto. 

De stichting ontvangt geen subsidies, waardoor de opbrengst van de collecte belangrijk is om dit te realiseren. Mensen die graag mee willen helpen met de collecte dit jaar kunnen contact opnemen met de familie Leeftink via fam.leeftink@concepts.nl of mobiel 06-51570268. De stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. Zie ook: www.gehandicaptekind.nl

Meer berichten