Denk mee over de toekomst

WIERDEN - Wie weet het beste wat er in Wierden leeft? Precies, de inwoners! Gemeente Wierden vraagt dan ook aan hen hulp bij het maken van de toekomstvisie om zo Wierden vitaal en aantrekkelijk te houden en te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Om te peilen hoe inwoners de toekomst van Wierden voor zich zien, heeft Gemeente Wierden een enquête uitgezet. “De uitkomsten van de enquête leveren nuttige informatie en inzichten op die we meenemen in de op te stellen toekomstvisie”, zegt burgemeester Doret Tigchelaar. “We maken een toekomstvisie waarin belangrijke keuzes worden vastgelegd. Een visie op de gehele gemeente Wierden waarin duidelijk wordt welke kant het op gaat.” 

Naast de enquête worden ook bijeenkomsten georganiseerd in de kernen in oktober. Verder is er een denktank samengesteld voor het project van de toekomstvisie. De denktank bestaat uit betrokken, enthousiaste inwoners en ondernemers die weten wat er in de lokale samenleving speelt. Zij hebben affiniteit met verschillende sectoren en doelgroepen omdat ze er werken, onderdeel van uitmaken of hierin geïnteresseerd zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het onderwijs, sport, ondernemers en agrarische sector. De denktank adviseert de gemeente over de toekomstvisie.

Via onder meer videoboodschappen op social media worden inwoners uitgedaagd mee te denken. “We beginnen natuurlijk niet helemaal opnieuw”, geeft de burgemeester aan. In 2016 haalde de gemeente bij inwoners ook input op tijdens “het verhaal van ons”. “Deze uitkomsten, maar ook beleidsstukken die eerder zijn vastgesteld, nemen we als basis mee in de op te stellen toekomstvisie.”

De enquête invullen kan online via www.wierden.nl/toekomstvisie, een papieren versie is af te halen in het gemeentehuis. Invullen kan tot 9 oktober. De uitslag van de enquête wordt gedeeld via www.wierden.nl.

Meer berichten