Wierdens Mannenkoor vorige week weer gestart

WIERDEN - Vorige week maandag verzamelde het Algemeen Wierdens Mannenkoor zich weer op de vertrouwde repetitie plek in de Hervormde Kapel in Wierden. Nog niet voor een repetitie maar nu voor de jaarlijkse ledenvergadering. 

De voorzitter, Kees Procee, kon in zijn welkomstwoord terugblikken op een wel erg rustig jaar, waarin niet de zang, maar corona de hoofdrol speelde. Aan het begin werd stilgestaan bij het overlijden van het koorlid Hans van der Worp, hij overleed in het begin van het jaar en laat een duidelijk lege plek achter in het koor.

Na de gebruikelijke agendapunten kwam de vraag aan de orde “hoe nu verder”. Bij de leden werd het voorstel om toch, ondanks beperkingen, weer te starten met de repetities, van harte toegejuicht. De start zal in aangepaste vorm moeten gaan in verband met de anderhalve meter restricties. Maar de hoop bestaat dat vanaf 20 september weer met het volledige koor kan worden gezongen.

Op zondag 12 december wil het koor een kerstconcert verzorgen in de Katholieke kerk in Wierden. Het kinderkoor Zingen maakt blij zal graag weer meewerken aan dit concert en ook Jan Willem Timmerman is graag bereid om dan het orgel te bespelen. Misschien is dit alles nog wel erg ambitieus, omdat niet zeker is dat de corona beperkingen op korte termijn al tot het verleden gaan behoren, maar het koor wil weer graag aan de slag en dat bekronen met een mooi concert op 12 december.

Na het officiële deel van de vergadering mocht een jubilaris worden gehuldigd. Jan Tempert is 50 jaar geleden enthousiast toegetreden tot het koor en heeft tot op vandaag niets van het enthousiasme verloren. De voorzitter van het KNZV Noord-Oost Harry van der Mark reikte de oorkonde en de bijbehorende speld uit. De voorzitter van het AWM memoreerde in zijn toespraak de betrokkenheid van Jan Tempert binnen het koor.

Wat zou het mooi zijn als dat aantal mannen in Wierden, dat nog zoekt naar de invulling van de vrije tijd op de maandagavond het Wierdens Mannenkoor zou komen versterken. Kom en doe mee.

Meer berichten