<p>Voorlezen en samen lezen is gezellig, maar heeft ook een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen.</p>

Voorlezen en samen lezen is gezellig, maar heeft ook een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen.

De Week van Lezen en Schrijven

WIERDEN - Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt er door gemeenten, bibliotheken en tal van andere organisaties extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Doel is om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. Dit is hard nodig, want zo’n 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder zijn laaggeletterd volgend de Algemene Rekenkamer in 2016.

Praten over moeite hebben met lezen en schrijven is vaak lastig. Signalen als ‘ik kan het niet lezen, want ik ben mijn bril vergeten’, ‘invullen doe ik straks thuis wel’ of ‘wil je het even voor me opschrijven’ kan wijzen op laaggeletterdheid. Ook het kijken naar een tekst zonder dat de ogen heen en weer bewegen, geen e-mailadres hebben, een slecht handschrift, vaak werkloos zijn of niet verder groeien in het werk kunnen allemaal signalen zijn. Om iemand die laaggeletterd is te helpen, is het dus belangrijk om die signalen op te pikken en erover te praten. 

Gevolgen

Moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen kan veel gevolgen hebben. Wat als je bijvoorbeeld een rekening van de energiemaatschappij of een brief van de belastingdienst niet begrijpt? Dit kan leiden tot alsmaar oplopende schulden. Wat als je de bijsluiter van medicijnen niet kunt lezen? Er wordt gezegd dat je gezonder moet leven, maar hoe doe je dat als je niet begrijpt wat er op de verpakkingen staat?

Laaggeletterden

Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Analfabetisme betekent niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterden kunnen wel lezen, schrijven en/of rekenen. Zij beheersen alleen niet het minimale niveau voor een startkwalificatie.

Kosten

Laaggeletterdheid kost de overheid en zorgverzekeraars, en dus ook de samenleving, veel geld. Zo zorgt het voor onder andere extra ziekenhuis- en huisartsenbezoek. Verder wordt vaker een beroep gedaan op uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering. Ook armoedebestrijding brengt de nodige kosten met zich mee.

Bibliotheek Wierden

Binnen de bibliotheken in Nederland, dus ook binnen Bibliotheek Wierden, is er gedurende het hele jaar extra aandacht voor leesbevordering en het stimuleren van taal en het ontwikkelen van digitale vaardigheden. In de week van 6 september is er tijdens de Week van Lezen en Schrijven speciale aandacht voor lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
Bibliotheek Wierden zet dit jaar speciaal in op de Gezinsaanpak Laagtaalvaardige ouders, waarbij zowel ouders als kinderen ondersteund en gestimuleerd worden om de Nederlandse taal beter vaardig te worden. Dit gebeurt onder andere met de ‘Voorlees Express’. Wanneer ouders laaggeletterd zijn, is de kans op laaggeletterdheid bij de kinderen groter dan bij ouders die het lezen, schrijven en/of rekenen wel voldoende beheersen. Daarnaast is er het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), dat op afspraak bezocht kan worden en worden er vanaf september weer diverse computercursussen georganiseerd.

Taalmaatjes

Samen met het Taalpunt organiseert de bibliotheek daarnaast op woensdag 8 september een inloopavond speciaal voor taalmaatjes en (nieuwe) begeleiders en andere geïnteresseerden. Hierin staat vooral ontmoeting centraal. Ook is er lesmateriaal aanwezig waar het komend jaar aan gewerkt kan worden. 

Voor meer informatie, kijk op www.bibliotheekwierden.nl of kijk op de website van Stichting Lezen en Schrijven www.lezenenschrijven.nl.

Meer berichten