<p>Dinsdag praat de gemeenteraad over de plannen tijdens de informatieronde grondgebied. Op 14 september nemen zij een definitief besluit over deze plannen.</p>

Dinsdag praat de gemeenteraad over de plannen tijdens de informatieronde grondgebied. Op 14 september nemen zij een definitief besluit over deze plannen.

Ontwikkeling de Esrand gaat een nieuwe fase in

WIERDEN - Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van het gebied de Esrand zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Als ook de gemeenteraad instemt met de plannen voor onder andere een nieuw schoolgebouw voor de Passie en een sportaccommodatie, zit de voorbereidende fase erop.

Voor de zomer konden mensen reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn toen vier zienswijzen binnengekomen. Na overleg met indieners van zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. “Bepaalde stukken van het gebied hadden een maatschappelijke bestemming, maar krijgen nu de bestemming ‘groen’ waardoor bebouwing in de toekomst niet mogelijk is”, vertelt wethouder Johan Coes. “Ook is er naar aanleiding van een zienswijze besloten om een extra fietspad vanaf de Rijssense kant in het gebied te realiseren.” Aan het bestemmingsplan is een lang en zorgvuldig traject vooraf gegaan. “Het is een intensief traject geweest waarbij we vanaf het begin af aan de buurtbewoners hebben betrokken”, aldus Coes. De school en de nieuwe sportzaal komen relatief dichtbij bestaande woningbouw te staan; de gemeente wil inwoners daarom actief mee laten praten.

Meer berichten