Foto: Oranje Fonds

Zoektocht Appeltjes van Oranje 2022

TWENTE - In mei 2022 worden opnieuw de Appeltjes van Oranje uitgereikt. Als thema is gekozen voor Kansengelijk voor álle jongeren. Het Oranje Fonds heeft hiervoor gekozen, omdat het een actueel thema is en de organisaties die dit probleem succesvol aanpakken erkenning verdienen. Zij komen in aanmerking voor het ontvangen van deze prijs uit handen van Koning Willem-Alexander. 

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat alle jonge mensen dezelfde kansen krijgen. De ongelijkheid tussen verschillende groepen jongeren neemt steeds verder toe, blijkt uit diverse onderzoeken. Door de coronacrisis zijn de problemen vergroot en beter zichtbaar. Jongeren komen extra in de knel door het wegvallen van onderwijs, stageplekken, (vast) werk, inkomen, structuur en sociale contacten. Ze ervaren thuis meer stress, worden geraakt door bijvoorbeeld toegenomen huiselijk geweld, voelen zich geïsoleerd en verliezen perspectief. Ook ontstaan nieuwe groepen jongeren die kwetsbaar zijn.
Volgens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2019 over kansen en belemmeringen onder jongeren, dreigt er een ‘onzichtbare muur’ te ontstaan tussen jongeren met en zonder hulpmiddelen. Sommigen kunnen profiteren van kansen, anderen lopen tegen drempels aan. Zo hebben jongeren met voldoende economisch en sociaal kapitaal meer mogelijkheden hun kansen te verzilveren. Zaken als opleiding en afkomst - waar ben je geboren, wie zijn je ouders, waar komen zij vandaan en wat doen ze - spelen hierbij een rol, net als (onbewuste) vooroordelen, uitsluiting en discriminatie.

Kanshebbers voor Appeltje van Oranje opgeven

Er zijn gelukkig veel organisaties die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven. En het Oranje Fonds is op zoek naar die bijzondere projecten, die jongeren inzetten om leeftijdsgenoten verder te helpen. Denk daarbij aan een initiatief dat jonge vluchtelingen leeftijdsgenoten laat ontmoeten of een project dat met hulp van jonge vrijwilligers steun biedt aan LHBTIQ+-jongeren. Een organisatie tippen of een organisatie direct opgeven als kanshebber kan tot en met 30 september via oranjefonds.nl/appeltjes.

Meer berichten