Aandachtspunten voor aanbieden afval

WIERDEN - De afgelopen weken heeft Twente Milieu weer voorlopers ingezet om het aangeboden verpakkingsafval te controleren. Doel van de actie is om mensen bewuster te maken van hoe zij hun afval scheiden. Volgens de gemeente scheiden veel inwoners hun verpakkingsafval inmiddels goed en zetten het op de juiste manier aan de straat. Wel zijn er nog aandachtspunten. Gebruik doorzichtige afvalzakken om dit aan te bieden, zodat het makkelijk gecontroleerd kan worden. Hebt u een container? Dan mag het verpakkingsafval los in de container. Zet de zakken met afval niet te vroeg aan de weg en knoop ze goed dicht. Plaats de container op de juiste plek en zorg dat het deksel goed sluit.

De gemeente en Twente Milieu schenken de afgelopen jaren al veel aandacht aan het stimuleren van goed scheiden van het afval. Dit heeft meerdere oorzaken. Goed gesorteerd afval is namelijk goedkoper om te verwerken of levert zelfs geld op, zoals het verpakkingsafval. Slecht gesorteerd afval daarentegen zorgt ervoor dat hele ladingen afval helaas afgekeurd worden en rechtstreeks de verbrandingsoven in gaan. Dit zorgt weer voor een groter kostenplaatje voor de gemeente, wat zich weer vertaalt in een hogere afvalstoffenheffing. Het is dus in het collectief belang om wel goed te sorteren.

Meer berichten