Gemeente heeft steeds beter inzicht op veel zorgtaken

WIERDEN - De Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen tien jaar steeds meer taken gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Voor gemeenten was dit een hele klus; ze moesten eigen expertise opbouwen op diverse fronten en de kosten voor zorgtaken zijn nog steeds fors hoger dan de bijdragen die men krijgt van het Rijk. Gelukkig heeft ook Wierden steeds beter grip op deze taken.

Goed beleid op dit vlak staat of valt ook met de feitelijke informatie en het inzichtelijk maken van de complexe cijferbrij zowel binnen de eigen organisatie als met maatschappelijke partners. Deze week presenteerde de gemeente nieuwe factsheets met de voornaamste cijfers over gebruik van zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo heeft de gemeente een actueel, uitgebreid en overzichtelijk beeld van wat er speelt. De factsheets krijgen ieder kwartaal een update. Wethouder Hans ter Keurst is er trots op. “De gegevens hebben we nodig om onze plannen te kunnen sturen maar we willen ook transparant zijn in wat we doen op deze belangrijke onderwerpen.”

Brede inzichten
De nieuwe Factsheet Sociaal Domein is te downloaden via https://www.wierden.nl/bestuur-en-organisatie/factsheets-sociaal-domein_43374/ Het dertien pagina’s tellende document omvat naast de cover en inleiding zeven pagina’s concrete data en vier pagina’s met uitleg over de specifieke beleidstermen en regelingen. De data zijn fijnmaziger dan wat we gewend zijn vanuit begrotingen en gemeentelijke communicatie: zo kun je bijvoorbeeld opmaken dat uitgaven voor de jeugdwet in het eerste kwartaal 13 procent hoger liggen dan begroot, maar ook dat er in het eerste kwartaal een daling van het aantal cliënten zichtbaar was.

Ondersteuning
Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zagen we in het eerste kwartaal een positief beeld; de uitgaven lagen 27 procent lager dan begroot. Er was een daling zichtbaar van het aantal cliënten met lichte ondersteuningsbehoefte, maar wel iets meer cliënten met huishoudelijke ondersteuning.

Meer berichten