Bouwplannen De Klomphof in Wierden zijn bekend

WIERDEN - Een deel van het terrein De Klomphof in Wierden ligt al langere tijd braak. Woningcorporatie Reggewoon en de gemeente Wierden hebben onderzocht wat een goede invulling voor dit gebied is. Men wil hier nu graag woningen realiseren.

Op het grasveld, tussen de bestaande appartementen en het recent door Reggewoon gerealiseerde Markant, wil de corporatie twee kleinschalige appartementengebouwen en een aantal levensloopgeschikte woningen realiseren. Het gaat om sociale huurwoningen. Daarnaast wil de gemeente het openbare gebied opnieuw inrichten. Om deze plannen te realiseren, wordt de boerderij Erve Kielweg gesloopt. Deze boerderij is tijdelijk in gebruik door meerdere kunstenaars. Zij gaan de boerderij eind dit jaar verlaten. Op De Klomphof staan ook twee appartementengebouwen met in totaal 28 appartementen. Deze zijn van Reggewoon en hier gaat de corporatie groot onderhoudswerkzaamheden en verduurzamingswerkzaamheden uitvoeren.

Planning
Om alle plannen uit te voeren, is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het aangepaste bestemmingsplan wordt voor de zomer ter inzage gelegd. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden in 2022 starten en doorlopen tot in 2023. Ondertussen werken de corporatie en de gemeente de plannen voor De Klomphof verder uit. Een afvaardiging van huurders uit de twee appartementengebouwen wordt gevraagd mee te denken over de keuze van een aannemer die de onderhoudswerkzaamheden en de nieuwbouw gaat uitvoeren. Dit najaar hoopt de corporatie de eerste tekeningen/impressies te laten zien.

Meer berichten