Wierden heeft eindelijk een woonwagenbeleid

WIERDEN - De gemeente Wierden is een stap verder in de erkenning van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Overeenkomstig met de richtlijnen van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EVRM) is een woonwagen- en standplaatsenbeleidskader opgenomen in de lokale woonagenda van de gemeente. Hiermee kan het woonwagenleven beter worden beschermd.

De afgelopen jaren is er groeiende aandacht gekomen voor het huisvesten van woonwagenbewoners. Helaas werd er in veel gemeenten niet alleen weinig tot niets gedaan - sommige gemeenten hanteerden juist een actief ontmoedigingsbeleid. Woonwagenkampen werden immers al snel gezien als overlastgevend met een grote negatieve beeldvorming. Inmiddels komt hier verbetering in; ook Wierden werkte de afgelopen maanden met woningcorporatie Reggewoon aan een passende visie op hun huisvesting. Waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke woonbehoefte, zoals wonen in familieverband. Door het ontwikkelen van een visie zijn de woonwagenbewoners beter beschermd tegen discriminatie en is er voor hen meer rechtszekerheid en duidelijkheid binnen de gemeente.

Meer standplaatsen nodig
Er is inmiddels een verkenning gedaan onder de woonwagenbewoners en daaruit blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding van het aantal standplaatsen. De volgende stap is een onderzoek naar de haalbaarheid en de kosten van een nieuwe standplaatsenlocatie voor vijf woonwagens in de kern Wierden. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Reggewoon. De gemeenten in Nederland hebben jarenlang weinig gedaan met het woonwagenbeleid. Met het intrekken van de Woonwagenwet in 1999 verviel de verplichting van gemeenten om te voldoen aan de specifieke woonwensen van woonwagenbewoners, Sinti en Roma. De afgelopen jaren is er echter een succesvolle strijd gevoerd voor erkenning van de woonwagencultuur. Het EVRM heeft geoordeeld dat woonwagenbewoners een eigen culturele identiteit hebben die beschermd moet worden. Het wonen in familieverband op een woonwagenstandplaats is een van de belangrijkste kenmerken daarvan.

Meer berichten