CDA Wierden–Enter vraagt extra inzet op gezonde leefstijl

WIERDEN - De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. Zo zijn we volgens uiteenlopende onderzoeken van onder meer de GGD Twente wat ongezonder gaan leven. We bewegen minder, waardoor ook menig Wierdenaar wat corona-kilo’s erbij heeft gekregen. Tegelijk werd er ook wat meer gerookt en sommige mensen zijn meer gaan drinken. Afwachten tot de crisis voorbij is om hier aandacht aan te schenken, is ook niet echt wenselijk. Daarom vraagt ook het CDA Wierden-Enter meer aandacht voor een gezonde leefstijl de komende tijd.

Het Rijk stelt binnenkort extra middelen beschikbaar om in te zetten op een gezonde leefstijl en meer bewegen. Raadslid Jantine Langenhof: “Het gaat om incidentele middelen voor 2021 die naar verwachting in juni beschikbaar komen, maar het is van belang ook na te denken over het vervolg.” Volgens Langenhof moet dit onderdeel zijn van de komende Nota Meerjaren Beleid en de programmabegroting voor 2022. “Overwogen moet worden om hiervoor extra middelen uit de eigen coronareserve van de gemeente beschikbaar te stellen.” Het voorstel sluit aan op het lokaal sportakkoord en in de gemeentelijke reserve zit nog een behoorlijk bedrag voor inzet in coronatijd en de periode daarna. “De gemeente Wierden kent een zeer actief verenigingsleven dat een belangrijke rol speelt bij een gezonde leefstijl. Daar kan nog meer gebruik van worden gemaakt”, aldus Langenhof.

Brede insteek
Bij een gezonde leefstijl denken we vaak vooral aan de sportverenigingen, maar er zijn veel andere verenigingsactiviteiten en vrijwilligerswerk die bijdragen aan structuur en een actief leven. Langenhof: “Die activiteiten dragen ook bij aan een actieve en gezonde leefstijl en aan mentaal welzijn. Zeker ook met de toenemende vergrijzing een belangrijk aandachtspunt.” Het CDA Wierden–Enter vraagt de komende periode aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl, bewegen en sociaal betrokken zijn. Langenhof: “Wij vragen het college om bij het beschikbaar komen van de tijdelijke middelen met voorstellen te komen en aan te geven op welke wijze maatschappelijke organisaties en partners in de gemeente Wierden worden betrokken.” CDA Wierden–Enter gaat zelf ook enkele voorstellen uitwerken. “Daarbij kan ook gedacht worden aan nog meer aandacht voor gezond eten, meer rookvrije ruimtes en een bredere beschikbaarheid van een gezondheidscheck. Het helpt ook mee om de zorg in de toekomst beheersbaar en beschikbaar te houden”, aldus Langenhof.

Meer berichten