Foto: Shutterstock

Gemeente: plaats niet zomaar iets op de weg

WIERDEN - De gemeente Wierden vraagt inwoners om objecten zoals containers voor bouwafval of stapels stenen zoveel mogelijk op eigen grond te plaatsen.

Het is namelijk niet zomaar toegestaan om zoiets op gemeentelijke grond te plaatsen, zoals een parkeerplaats of een stuk van de weg. Wanneer u als particulier zo’n object wilt plaatsen mag dit maximaal vijf dagen; in zo’n geval is een overleg met de buitendienst afdoende. U kunt dan bellen met het loket Bouwen en Wonen op: 0546-580 838. In alle andere gevallen dient u vooraf een echte ontheffing aan te vragen. U kunt hiervoor kijken op: www.wierden.nl/voorwerpopdeweg. De gemeente moet hier concreet op handhaven, omdat plaatsing van dit soort objecten namelijk ook concrete overlast op kunnen leveren voor andere omwonenden. Ook is het uitgangspunt dat dit soort objecten nooit hinder op mogen leveren voor bijvoorbeeld hulpdiensten.

Meer berichten