Foto: Shutterstock

Interactieve ouderavond: jongeren en alcoholgebruik

WIERDEN - Hoewel alcohol drinken in Nederland pas vanaf 18 jaar wettelijk toegestaan is, houden tieners zich lang niet altijd aan deze regel. Tieners weghouden van de drank en andere verleidingen is iets waar je als tiener-ouder een dagtaak aan kunt hebben. Toch is het belangrijk om met tieners eerlijk en open te praten over de risico's van alcoholgebruik. Om ouders hierbij te helpen is er komende maandag een interactieve ouderavond.

De verhoging van de drankleeftijd van 16 naar 18 jaar in 2014 had volgens de meeste onderzoeken een positief effect op het drankgebruik onder tieners. De verhoging ging namelijk ook gepaard met strengere straffen voor verkopende partijen evenals boetes voor 16- en 17-jarigen die toch betrapt werden met drank. Desondanks wees onder meer het Peilstationsonderzoek in 2019 - gericht op het middelengebruik onder jongeren van 10 tot en met 18 jaar, elke vier jaar uitgevoerd - uit dat er nog veel winst te behalen valt. In dat onderzoek gaf 13 procent van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool aan wel eens gedronken te hebben. Op het voortgezet onderwijs heeft 47 procent van de 12- tot en met 16-jarigen ooit eens gedronken en 25 procent is ooit dronken geweest. Zwaar drankgebruik kwam toen voor bij 11 procent van de 16- tot 20-jarigen. Zwaar drankgebruik is wanneer jongens ten minste eens per week zes of meer glazen alcohol op één dag drinken. Bij meisjes geldt vier glazen alcohol als zwaar drankgebruik.

Uitdaging
Het is voor ouders lastig om grenzen te stellen op dit vlak. Dit komt door uiteenlopende redenen: ze vinden het moeilijk om hun tiener aan te spreken op iets wat zij zélf ook deden. Bovendien is het argument 'mijn vrienden mogen ook al drinken' helaas nog vaak steekhoudend voor ouders. Externe factoren zoals de aanwezigheid van drankketen maken toezicht ook lastiger.

Praat mee
Komende maandag 17 mei is er van 20.00 tot 21.15 uur een online ouderavond gepland, georganiseerd door de gemeente, De Welle, Tactus, Stichting Halt en andere partners. U kunt zich aanmelden via ouderavondwierden@gmail.com

Meer berichten