Gemeente gaat aan de slag met verbetering communicatie

WIERDEN - Op initiatief van Nieuw Enter Wierden (NEW) werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 april door de partijen NEW, Progressief Wierden, CDA en VVD een motie ingediend, met als doel dat de communicatie met inwoners vanuit de gemeente verbeterd gaat worden.

Het is de wens van de partijen dat elke inwoner, met welke vraag, suggestie of mail op eenzelfde wijze een tijdige reactie mag ontvangen. Een proactieve houding is daarbij altijd uitgangspunt als het aan de partijen ligt. Cindy ter Riet namens NEW: “De gemeenteraad heeft een fors bedrag voor investeringen in de ambtelijke organisatie beschikbaar gesteld. Investeringen die er allemaal voor gaan zorgen dat onze gemeente in staat blijft haar taken uit te voeren, en dat te doen met professionele en vitale medewerkers. De resultaten van de investeringen die gedaan worden mogen op korte termijn ook meer zichtbaar worden voor onze inwoners in de vorm van verbeterde communicatie. Daarom hebben wij contact gezocht met de andere politieke partijen en hebben het initiatief genomen voor deze motie.”

Verbetering nodig
“Wij krijgen als raadsleden te vaak berichten van onze inwoners die de volgende strekking hebben: Ik stuurde een brief naar de gemeente en hoor maar niets terug. Ik stuurde een mail naar de gemeente en heb al 3 keer moeten vragen om een antwoord en krijg maar niets terug. Ik heb de toezegging dat ik een antwoord zou krijgen binnen zoveel weken, maar het is nu maanden later en ik weet nog niets.” Ter Riet benadrukt dat dit niet betekent dat alles misgaat. Er wordt ook goed gecommuniceerd. “Echter, de manier en momenten waarop gecommuniceerd wordt mag wat ons betreft niet afhankelijk zijn van de persoon. Het ontbreekt aan een actuele, eenduidige werkwijze over communicatie en reactietermijnen. Met deze motie vragen wij om snel werk te maken van een duidelijke communicatierichtlijn, die werkbaar is voor de organisatie en begrijpelijk voor inwoners. Het doel is niet het op papier zetten van de richtlijnen op zich, maar vooral de uitwerkingen van die richtlijn in de praktijk.”

Leerzaam
De partijen zien graag dat inwoners straks positiever gestemd zijn over het ervaren contact met de gemeente. Het toetsen van je eigen functioneren levert veel leerzame inzichten op, zo is de gedachte. Door te vragen waar het beter kan, kan veel praktisch bruikbare informatie opgehaald worden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in haar beantwoording aangegeven het signaal serieus te nemen en ook al aan de slag te zijn gegaan met dit onderwerp. De motie werd aangenomen met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Meer berichten