Laatste stappen Soweco in gang gezet

WIERDEN - Nu alle gemeenteraden hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, heeft het Algemeen Bestuur van Soweco afgelopen week unaniem besloten om het proces van liquidatie in gang te zetten. “Daarmee kunnen we in de loop van mei echt van start, als ook Twenterand een besluit heeft genomen over hoe zij in de toekomst de lokale uitvoering willen organiseren”, zegt voorzitter Arjen Maathuis van Soweco.

In de bestuursvergadering heeft de Raad van Commissarissen van Soweco zelf aangekondigd terug te treden, nu het bedrijf in liquidatie gaat. Uit zienswijzen is gebleken dat de gemeenteraden graag periodiek geïnformeerd willen worden over het liquidatieproces. Het Dagelijks Bestuur van Soweco, dat het liquidatieproces gaat uitvoeren, neemt deze taak op zich. Het Algemeen Bestuur heeft nogmaals de waardering en de complimenten uitgesproken aan het adres van alle medewerkers en het management. “Middenin de politieke besluitvorming, de coronacrisis en de onzekerheid over de eigen toekomst, hebben zij ervoor gezorgd dat onze kwetsbare inwoners “gewoon” door konden werken bij Soweco. En dat ze met hun vragen en onzekerheden goed werden opgevangen”, aldus Maathuis. “We hebben overleg gevoerd met de organisatie om de continuïteit in de komende maanden te waarborgen, totdat alle gemeenten hun lokale uitvoering hebben ingeregeld. En we rekenen erop dat we de laatste groep medewerkers van staf en leiding ook snel duidelijkheid kunnen bieden over bij welke gemeente ze komen te werken.”

RvC neemt afscheid
Waardering vanuit het Algemeen Bestuur is er ook voor de inzet van de Raad van Commissarissen, die afgelopen week officieel afscheid heeft genomen. “Ook zij hebben in roerige tijden Soweco op koers gehouden en zich met hart en ziel ingezet”, zegt Arjen Maathuis. “Tijdens het besluitvormingsproces over de toekomst waren ze een kritische gesprekspartner, die vanuit eigen rol scherpte aanbracht in de discussies. We waren het regelmatig niet eens. Maar gezamenlijk hebben we altijd de zorg voor de kwetsbare doelgroep en de medewerkers voorop gesteld.”

Afwikkeling
De deelnemende gemeenten in Soweco kozen voor diverse opties bij afwikkeling van deze sociale werkvoorziening. Zo werden Soweco-medewerkers uit Hellendoorn ondergebracht bij Noest en medewerkers uit de groentak werden ingelijfd bij de gemeentelijke afdelingen. Met zo min mogelijk veranderingen voor werknemers als doel.

Meer berichten