Foto: Shutterstock

Digitaal Open Huis in Wierden op 12 mei

WIERDEN - De gemeente Wierden organiseert op woensdag 12 mei een digitaal open huis via Zoom. Er zal gepraat worden over het rapport ‘meer grip op uitgaven sociaal domein’.

De gemeente signaleert dat de kosten voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg steeds verder stijgen. De afgelopen jaren heeft de gemeente al veel gedaan om deze kosten te verlagen en te komen tot een realistische begroting. Helaas maar met beperkt succes; tekorten lopen nog steeds op. Tijdens de avond zal gepraat worden over het nieuwe rapport, een terugblik op de afgelopen twee jaar en de toekomstige ontwikkelingen om kosten terug te dringen. Ook zal het nieuwe factsheet sociaal domein over het eerste kwartaal van dit jaar gepresenteerd worden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot en met 9 mei 2021 via www.wierden.nl/openhuis.

Meer berichten