Foto: Shutterstock

Gemeente actualiseert regels voor reclame

WIERDEN - Het college van B&W heeft een nieuwe ontwerpvisie vastgesteld voor het reclamebeleid in de gemeente. Reclameuitingen veranderen voortdurend door trends en ontwikkelingen, daarom zijn er duidelijke regels nodig. Meerdere mensen hebben over het beleid meegedacht. Nu kunnen de inwoners van de gemeente reageren. De visie ligt vanaf nu ter inzage.

“We hebben als gemeente oog voor de behoefte aan reclame en willen dat in redelijke regels vastleggen”, zegt wethouder Johan Coes. “Tegelijkertijd moet reclame ook passen in het straatbeeld en mag het de omgeving niet verstoren. Onze doelstelling is dan ook het toelaten van reclame-uitingen maar niet ten koste van de kwaliteit van de openbare ruimte.” Voor bedrijven, verenigingen of maatschappelijke instanties is het belangrijk dat zij hun naam en producten onder de aandacht kunnen brengen. Opvallende reclame geeft hierbij het meeste effect. Reclame mag echter geen hinder geven of een onveilige situatie opleveren maar moet passen in het straatbeeld en in het landschap, zegt de gemeente. Reclameuitingen in de bebouwde kom worden daarom meer beoordeeld op vormgeving en die in het landelijk gebied meer in relatie met het landschap. “Het groene karakter van het buitengebied en natuurgebieden verdraagt nauwelijks reclame terwijl reclame in de winkelgebieden juist het straatbeeld verlevendigt”, aldus de wethouder.

Verblindend
Een ander belangrijk punt is dat reclame niet mag leiden tot chaos, zowel fysiek als visueel. Dat betekent geen borden die lijken op verkeersaanduidingen of die de bestaande verkeersborden in de weg staan. Maar ook de aanwezigheid van knipperende lichtreclame of wisselende reclameteksten moet tot een minimum beperkt worden. Met name van LED-verlichting is bekend dat dit in de schemering of bij donkere luchten soms zelfs verblindend is. Slechts onder strenge voorwaarde wil de gemeente hier aan meewerken. “Er is behoefte aan duidelijkheid”, zegt wethouder Coes. “Daarom gelden verschillende regels voor deelgebieden zoals het buitengebied, woonwijk of een historische kern.” De ontwerpvisie ligt tot en met 18 mei ter inzage. Het ontwerpbeleid wordt in deze periode ook besproken met de gemeenteraad tijdens een Informatieronde Grondgebied.

Meer berichten